Ürünler


ODAGIS+

VERİLERİNİZ OTOMATİK SENKRONİZE..


Masaüstü CBS yazılımları
ODAGIS+ ,  ODAGIS+ ArcGIS

Gelişmiş coğrafi bilgi sistemi fonksiyonlarına sahip, hızlı, kullanımı ve yönetimi kolay kurumsal bir masaüstü yazılımıdır. Program coğrafi veritabanı bağlantılı olarak çalışmakta olup, temelinde kurumsal yapı için vazgeçilmez bir özellik olan kullanıcı yetkilendirme, onay ve takip mekanizmaları yer almaktadır. Ayrıca programda veri üretimi ve güncelleme çalışmaları için fonksiyonel arayüzler sunulmaktadır.Masaüstü CAD / CBS yazılımları
ODAGIS+ MicroStation

MicroStation CAD platformu üzerinde ODAGIS+ yazılımındaki yer alan coğrafi bilgi sistemi fonksiyonlarının benzer arayüzlerle çalıştırıldığı bütünleşik bir CBS yazılımıdır. Bu ürünle coğrafi veritabanındaki bilgilere CAD programlarından erişim sağlama ve güvenli veri güncelleme imkanı sağlanmaktadır.

Özellikle harita tabanlı çalışan planlamacı ve projeciler için geliştirilmiştir. Günümüzde altyapı ve üstyapı tesislerinin tasarımında ezici bir çoğunlukla CAD programları kullanılmakta olup, bu programların CBS ne entegrasyonu noktasında oluşan ihtiyaç bu yazılım tarafından karşılanmaktadır. Sadece MicroStation değil, diğer CAD yazılımları için ODAGIS+ entegrasyonu ODA-DAL(Veri Erişim Katmanı) teknolojisi sayesinde kolaylıkla yapılabilmektedir.


Web/Mobil Harita Sunucu yazılımları
ODAGIS+ Web/Mobil Server,  ODAGIS+ MapServices

ODAGIS+ masaüstü CBS yazılımında hazırlanan haritaların aynı görsellikte ve hızlı bir şekilde webde yayınlanmasını sağlayan bir yazılımıdır. Kullanıcılara özellikle arazide veri toplama ve doğrulama çalışmalarında kolaylık sağlayacak, mobil cihazlarda kullanılmak üzere web tabanlı kullanışı kolay ve fonksiyonel ara yüzler sunulmaktadır.
Harita yayınlarının yanı sıra sistemde kayıtlı sorgular standart “tablo, grafik ve tematik haritalar” olarak bir karar destek sistemi formatında kullanıcılara sunulmaktadır. Ürünün öne çıkan özellikleri şunlardır:

• Masaüstü web, mobil cihazların tümüne uygun otomatik ayarlı arayüz tasarımı
• Kullanıcı yetkilerine bağlı dinamik sorgu arayüzleri, kural tanımlı veri girişi ve güncelleme fonksiyonları
• Tercihe bağlı farklı dil ve görüntü stili desteği
• Plugin gerektirmeden sayısal arazi modeli ile küresel görünüm, 3 boyutlu objeleri görüntüleme


Harita kesme sunucusu yazılımı
ODAGIS+ TileServer

ODAGIS+ masaüstü CBS yazılımında hazırlanan haritaların, düzenli bir şekilde küçük resim dosyaları olarak kesilip saklanması ve değişen objelere ait parçaların otomatik güncellenmesi işlerini yapan sunucu yazılımıdır. Önceden küçük parçalar halinde kesilip saklanan resim dosyaları ile web ortamında olağanüstü hızlı bir görüntüleme sağlanırken, dinamik güncelleme mekanizması sayesinde en güncel bilgilere erişim sağlanabilmektedir.

Yönetici Paneli yazılımı
ODAGIS+ AdminPanel

ODAGIS+ Yönetici Paneli, bilgi teknolojisi (IT) personeli olmayan kişilerin dahi temel veritabanı yönetim fonksiyonlarını yerine getirebileceği, yetkilendirmeleri, raporlamaları ve iş kurallarını yönetebileceği bir arayüz yazılımıdır. Yönetici Paneli ile ilişkisel tablolardaki bilgilerin eşleştirilmesi ve sıra düzenlenmesi yapılarak bilgi formlarında istenildiği şekilde bir görüntüleme sağlanabilmektedir. Yönetici arayüzünden her bir kullanıcıya coğrafi tabakalar, haritalar, kaydedilmiş sorgu ve raporlara erişim ve düzenleme yetkisi verilebilmektedir. Aynı şekilde her türlü veri görüntüleme, üretimi ve güncelleme yetkisi ayarları, fonksiyon kullanımı yetkileri kullanıcı bazında yapılabilmektedir.

Yönetici arayüzünden kullanıcıların yaptıkları her türlü veri üretimi ve güncelleme çalışmaları istenilen tarih aralığında tablo ve grafik olarak raporlanabilmekte, performansları izlenebilmektedir.


İşsonu Projeleri hazırlama yazılımı
ODAGIS+ AsBuilt

Arazide imalatı yapılan altyapı ve üstyapı tesislerine ait işsonu projelerinin (AsBuilt) hazırlanması için özel bir coğrafi veritabanı dosyasına bilgilerin girilebildiği hazır bir yazılımdır. Bu yazılım sayesinde işsonu projeleri kolay bir şekilde standartlara uygun CBS verisi olarak hazırlanmakta ve merkezi coğrafi veritabanına aktarımı yapılabilmektedir. Bu yazılım sistemin sürekliliği ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Bütünleşik İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi
ODAKEYS

Odakent’in geliştirdiği Coğrafi İlişkisel Veritabanı Yönetim sistemidir. ODAGIS+ çözümünün en önemli özelliği gelişmiş CBS tabanlı bir altyapıya sahip olmasının yanı sıra, arka planda üzerinde çalıştığı güçlü bir “Kent, Altyapı ve Çevre- Entegre Yönetim Sistemi (ODA-KEYS)”nin bulunmasıdır. Bu sistem, yıllar içerisinde gerçek kurumsal tecrübelerle oluşturulmuş, sınanmış “Açık, Modüler, Yüksek Güvenlikli, Bütünleşik, Esnek, Ölçeklenebilir” bir sistem olup ödüllü bir tasarıma sahiptir. Sistemin en önemli özelliği biri güçlü bir coğrafi adres bilgi sistemine sahip olması ve kurumun müşteri bilgi sistemi ve diğer bilgi sistemleri ile entegre çalışabilmesidir.