ODAKENT ÇEVRE VE BİLİŞİM

"KURUMSAL" ÇÖZÜMLER

 

ODAKENT, “ Akıllı Şehir ” teknolojisinin “ Altyapı ve Çevre Yönetimi ”  alanında giderek artan kaliteli planlama ve nitelikli işletmecilik ihtiyacını karşılamak üzere hizmet veren bir Ar-Ge firmasıdır. Türkiye’nin kendi tecrübesini içeren Akıllı Harita teknolojisi tabanlı “ Kurumsal ” çözüm ve ürünleri geliştirmekte, uzman personel yetiştirmektedir.

2010 yılında İTÜ Arı Teknokent’te kurulmuş olup, halen aynı yerinde hizmet vermektedir.

Su ve Kanalizasyon İdareleri ile Doğalgaz, Elektrik, Telekom şirketlerinin  ihtiyaç duydukları, mevcut altyapının coğrafi envanterinin çıkarılması ve yönetimi ile ilgili harita destekli coğrafi bilgi, izleme ve analiz sistemi uygulamalarını geliştirmektedir.

Ürünlerini ODAGIS+, ODA PLAN+,  ODA WEB+ tescilli markaları adı altında geliştirmeye devam etmektedir.

Firma altyapı/çevre planlama, yönetimi ve yazılım geliştirme konusunda, uzun yıllar özel sektör, kamu ve akademik tecrübesi bulunan personeli ile çalışmalarını sürdürmektedir.

ODAKENT çözümleri ve ürünleri halihazırda  yurtiçi ve yurtdışında  birçok altyapı kuruluşunda kesintisiz ve başarılı bir şekilde milyonlarca insana hizmet vermeye devam etmektedir.


Hizmetlerimiz

 1:COĞRAFİ BİLGİ, İZLEME, ANALİZ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMALARI

- Doğalgaz, Elektrik, Telekom, Su ve Kanalizasyon Altyapı Coğrafi Bilgi Sistemleri tasarım ve uygulamaları

- Çevresel Bilgi ve İzleme Sistemlerinin tasarım ve uygulamaları

- "Akıllı" Şehir, Altyapı ve Çevre Yönetim Sistemleri

- İhtiyaca özel "Coğrafi Bilgi Sistemi" uygulamaları ve modülleri için yazılım geliştirme

2:PLANLAMA,PROJELENDİRME,MODELLEME VE SİMÜLASYON UYGULAMALARI

 - Bütünleşik Altyapı Master Planlarının Hazırlanması

 - İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu ve Dere sistemlerinin projelendirilmesi

- İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu ve diğer altyapı sistemlerinin hidrolik ve su kalitesi modellemeleri ile simülasyonlarının yapılması

- Bütünleşik Plan, Proje, Modelleme ve Simülasyon Yazılımlarının geliştirilmesi
3:ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, KOORDİNASYON VE SÜREKLİ EĞİTİM HİZMETLERİ

 - Kurumsal Araştırma, Geliştirme Projelerinin üretimi ve yönetimi

- Kurumsal Kalite kontrol ve standart geliştirme çalışmaları

- Sonuç odaklı Kurumsal Koordinasyon Merkezleri oluşturma çalışmaları

- Uzman eğitmen ve multimedya destekli e-eğitim sistemlerinin hizmete alınması

- Kurumsal Kapasite Geliştirme

YÖNETİCİ EKİBİMİZ İLE TANIŞIN

Prof.Dr. Ali Fuat Aydın

 Yönetim Kurulu Başkanı

Aynı zamanda İTÜ Öğretim Üyeliği görevini ifa etmektedir. Kentsel Altyapı ve Çevre Planlaması konuları uzmanlık alanına girmektedir. 

Dr. Deniz Aydın

Genel Müdür

CBS ve Altyapı Planlama/Projelendirme alanında kamu, özel sektörde ulusal ve uluslararası projelerde koordinatörlük görevinde bulunmuştur.

 

Olcay Ebcin

Teknoloji ve Yazılım Geliştirme Müdürü

Kamuda CBS Şube Müdürlüğü, özel sektörde ulusal ve uluslararası CBS projelerinde baş yazılımcı olarak görev almıştır.

 

Orhan C. Göktaş

Planlama ve Proje Müdürü

Kamuda Kanal Proje Şube Müdürlüğü, özel sektörde ulusal ve uluslararası altyapı projelerinde proje koordinatörü olarak görev yapmıştır.

 

UZMAN YAZILIMCI EKİBİMİZ

Mustafa Uçar

Geomatik Mühendisi

CBS Masaüstü yazılım geliştirme projelerinde görev yapmaktadır.

 

Yusuf Yılmaz

Bilgisayar Mühendisi

ERP Web ve CBS Masaüstü yazılım geliştirme projelerinde görev yapmaktadır.