2. Su Kayıpları Forumu
ODAKENT 2. Su Kayıpları Forumu Sponsoru oldu.

8 Mayıs 2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” ile belediyeler ve su idarelerine su kayıpları konusunda yeni yükümlülükler getirilmiştir. 28-29 Ağustos 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumunda, Su ve Kanalizasyon İdarelerinin üst düzey temsilcilerinin, birçok il, ilçe ve belde belediyesinin yönetici ve teknik personelinin, akademisyenler ve özel sektör temsilcilerinin katılımlarıyla, söz konusu yönetmeliğin kurumlarımız ve sektörümüz için getirdiği yenilikler de dahil olmak üzere mevzuat ve uygulamalarla ilgili bilgi ve deneyimler paylaşılmıştır. Bu kapsamda elde edilen tecrübeler doğrultusunda 28-30 Eylül 2015 tarihinde 2. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu düzenlenmiştir. Odakent bu foruma sponsor olarak destekte bulunmuştur.Uluslararası Kentsel Su ve Atık Su Yönetimi (UKSAY) 2016
ODAKENT UKSAY'a sponsor olarak katılım sağladı.