4. İzmir Su Kongresi
ODAKENT 4. İzmir Su Kongresine bir bildiri ile katılım sağladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU) kuruluşunun 30. Yılı kapsamında ve İZSU tarafından güncel temalara dayalı olarak iki yılda bir düzenlenen Su Kongrelerinin dördüncüsü olarak tasarlanan  IV. Uluslararası Su Kongresi 02-04 KASIM 2017 tarihleri arasında "Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi " teması ile İzmir'de düzenlendi. Yurtiçi ve yurtdışından konuyla ilgili uzmanların güncel araştırmalarının sonuçları ilgili kamuoyuyla paylaşılmış, şehir suyu altyapısının akıllı yönetimine ilişkin bir sinerji oluşturulmuştur.

Kongre konuları

 • Su kaynakları yönetimi
 • Yenilikçi su arıtma teknolojileri
 • Yenilikçi atıksu arıtma teknolojileri
 • Akıllı su altyapıları
 • Yeraltı suyu kullanımı
 • Rezervuar ve akiferlerin korunması ve sürdürülebilir yönetimi
 • Yüzey ve yeraltı sularının kalitesi
 • Kentsel taşkınlar
 • Ekstrem hidrometeorolojik koşullarda su yönetimi
 • Şehirlerde yağmursuyu yönetimi
 • SCADA sistemleri
 • Su yönetiminde bilgi teknolojilerinin kullanımı
 • Su ve atıksu şebekelerinde modelleme
 • Su yönetiminde modelleme ve karar destek sistemleri
 • Şebekelerde su kayıpları
 • Havza yönetimi
 • Kıyı kentlerinde su basmaları
 • İklim değişikliğinin kentsel su teminine etkileri
 • Atıksuların yeniden kullanımı
 • Kentsel su sistemlerinde risk yönetimi
 • Kentsel peyzaj ve su yönetimi
 • Suya dair sosyal algıların yönetimi
 • Su ekonomisi ve suyun fiyatlandırması
 • Su yönetiminde coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımı
 • Kentsel içmesuyu güvenliği için yenilikçi yöntemler
 • Su hakkı
 • Su politikaları
 • Noktasal olmayan kaynaklar dâhil su kalitesinin biyolojik, kimyasal ve hidromorfolojik açılardan izlenmesi ve yönetimi
 • Mikro kirleticilerin saptanması
 • Koku giderimi
MASKİCBS Projesine 1.lik ödülü
MASKİ Genel Müdürlüğü “2018 Geospatial World Excellence Awards” ödülünü kazandı.