EPANET Artık Türkçe
EPANET Hidrolik Model Yazılımı Eğitimi Gerçekleştirildi.

EPANET Hidrolik Model Yazılımının ve Rehber Dokümanlarının Yerelleştirilmesi işi kapsamında açık kaynaklı kodlu hidrolik model, ilgili idarelerin istifadelerine sunulmak üzere dilimize tercüme edilmiştir.

İçme suyu şebekelerinin hidrolik modellenmesi, tasarımı ve işletiminde kullanılan modele ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüz personeline kapsamlı şekilde EPANET Hidrolik Model Yazılımı eğitimi 12-13 Kasım 2019 tarihinde verilmiştir.

4. İzmir Su Kongresi
ODAKENT 4. İzmir Su Kongresine bir bildiri ile katılım sağladı.