EPANET Artık Türkçe
EPANET Hidrolik Model Yazılımı Eğitimi Gerçekleştirildi.


EPANET Hidrolik Model Yazılımının ve Rehber Dokümanlarının Yerelleştirilmesi işi kapsamında açık kaynaklı kodlu hidrolik model, ilgili idarelerin istifadelerine sunulmak üzere dilimize tercüme edilmiştir.

İçme suyu şebekelerinin hidrolik modellenmesi, tasarımı ve işletiminde kullanılan modele ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüz personeline kapsamlı şekilde EPANET Hidrolik Model Yazılımı eğitimi 12-13 Kasım 2019 tarihinde verilmiştir.


MASKİCBS Projesine 1.lik ödülü
MASKİ Genel Müdürlüğü “2018 Geospatial World Excellence Awards” ödülünü kazandı.