Uluslararası Kentsel Su ve Atık Su Yönetimi (UKSAY) 2016
ODAKENT UKSAY'a sponsor olarak katılım sağladı.

26-28 Ekim 2016 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Kentsel Su ve Atık Su Yönetimi (UKSAY) Sempozyumunun sonuç bildirgesi açıklandı. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından okunan bildirgede ülke kalkınmasında üniversite, kamu ve özel sektör işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.


        

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Su Yönetimi Genel Müdürü, Çevre Yönetimi Genel Müdürü, Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürleri ve çok sayıda bürokratın katılımıyla gerçekleştirilen Sempozyumun sonuç bildirgesi açıklandı.
Toplam 205 bildiri sunumu gerçekleştirilen Sempozyuma 29 büyükşehir belediyesinden ve 51 il belediyesinden 140 kişi, ulusal ve uluslararası üniversitelerden ise 320 akademisyenin yanı sıra toplamda 600’ün üzerinde davetli katıldı.

UKSAY Sonuç Bildirgesi
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından okunan bildirgede ülke kalkınmasında üniversite, kamu ve özel sektör işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Rektör Kızılay’ın okuduğu 18 maddelik sonuç bildirgesi şöyle:

“Büyükşehir olmayan illerde de, Su ve Atıksu hizmetlerinin il sınırı bazında büyükşehirlerdeki gibi yürütülebilmesi için Su ve Kanalizasyon İdarelerinin kurulması. Şehirlerde su temini ve atıksu uzaklaştırma mastır planlarının yapılması. Su ve Kanal idareleri ve Belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması için Bilgi Paylaşım Platformunun oluşturulması. Su ve Kanal İdarelerinin ara eleman ihtiyacının karşılanması için altyapı teknikerliği (İçme suyu, Kanalizasyon, Bilgi Teknolojileri, Laboratuvar, Atıksu Arıtma İşletmeciliği) yetiştirilmesi amacıyla MYO’larda ilgili bölümlerin açılması. İSKİ kanununun yeniden düzenlenmesi ve güncellenmesi. Dere ıslahı çalışmaları uzmanlık gerektiren konulardır. Tüm illerimizde yerleşim yerlerinde taşkın koruma bölgelerinin oluşturulması ve taşkın koruma yapılarının planlanması yetkilerinin yeniden düzenlenmesi. Yağmur suyu drenaj çalışmalarının planlanmasında yetki dağılımının yeniden düzenlenmesi. Sulama uygulamalarında ve yetki dağılımında kargaşaya sebep olan hususların gözden geçirilmesi. Atık suyun bir kaynak olarak değerlendirilmesi amacıyla arıtılmış atık suların geri kazanımı için gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılması. Su ve Kanal idarelerinin bütçelerinde belirli oranda ayrılmasına olanak sağlayarak Sosyal sorumluluk fonunun oluşturulması. Atık su arıtma tesisi işletmesine önem verilmesi ve işletme iş sürecinin planlaması. Yer altı suları stratejik öneme sahip kaynaklardır. Bu nedenle bu kaynakların korunması, risklerin belirlenmesi ve kullanım planlarının oluşturulması önemlidir. Su tasarrufu oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması ve uygulanması, tasarruf sağlayan ekipmanların yaygınlaştırılması. Su ve Kanal idarelerinde iyi uygulamaların ödüllendirilmesi (SUEN ve SU Vakfı vb. kurumlar aracılığı ile). Uygulamada karşılaşılan sorunların çözümünde yeni yöntem ve teknolojilerin kullanılması konusunda kamu, üniversite ve özel sektör işbirliğinin arttırılması. Havza yönetim ve koruma planlarının oluşturulması. Su teknolojileri sempozyumunun düzenlenmesi. Su kanal idarelerinde ve belediyelerinde yurtdışına bağımlı olan teknolojiler ve yazılımlarının ülkemizde gerçekleştirilmesinin sağlanması.”

ODAKENT SEGİS 2013 de Platin sponsor
Odakent Uluslararası Akıllı Altyapı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresinde Platin Sponsor oldu.