Our Quality Policy

Kalite Politikamız;

Aiming at customer satisfaction; To ensure and increase the satisfaction of our customers with our product quality, technical support and after-sales services

To increase our productivity by working in mutual cooperation and trust with our customers with whom we have business relations.

To continuously improve all processes that affect the success of our company and the quality of our products and services.

To increase the individual contributions and skills of our employees through continuous training

Always trying to be a pioneering organization in the sectors it works with with its quality, service understanding and the solutions it develops.

Continuous improvement of our Quality Management System and not compromising our product and service quality are our company's quality policy.

Bilgi Güvenliği Politikamız;

ODAKENT bünyesinde bulunan bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için;

Gizlilik ve güvenlik politikalarımız ile birlikte bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi,  değerlendirmeyi, 

Kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı, 

Bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçmeyi, bu verilerden hedefler üretmeyi,

Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi, işimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı taahhüt ederiz.

Politikalarımız, yönetimin gözden geçirme toplantılarımızda gözden geçirmekte, belirlenen hedefler doğrultusunda gerektikçe yenilenmektedir.

Bilgi Güvenliği Politikamız belirlenirken; bilginin, işlenirken, iletilirken ve muhafaza edilirken Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirliği esas alınacağı da anlatılmakta, risk yönetimi yaklaşımı da vurgulanmaktadır.


Certificates