ODAGIS+ QGIS Yardım

Hoşgeldiniz!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Alan tabakalarının orta noktalarının X, Y koordinatlarını nasıl yazdırabiliriz?

İçmesuyu depo, kuyu vb alan tabakaların geometrilerinin orta noktalarına X, Y koordinatlarını nasıl yazdırabiliriz?

Avatar
Vazgeç
1 Cevap
0
Best Answer

1. ODAGIS+ Admin Panel > ODAGIS+ > Katmanlar / Sütunlar : "Sutun Ekle" butonundan ilgili tabakaya X ve Y sütunları eklenir.

2. ODAGIS+ Admin Panel > Veritabanı Paneli > SQL Düzenleyici ye aşağıdaki sql yazılarak X ve Y sütun değerleri doldurulur. 


update depolar set x=st_x(st_centroid(the_geom)),y=st_y(st_centroid(the_geom));
 

Avatar
Vazgeç