2.5.2 Atıksu Veri Girişi ve Güncelleme

    

Atıksu sistemi esas olarak Nokta ve Hat(çizgi) olamak üzere iki ana bileşenden oluşmaktadır. Detaylı incelendiğinde ise:

  • Nokta(Baca)              Nokta Katman)

  • Nokta(Bağlantı Parçası) (  Nokta Katman) 

  • Nokta(Parsel Bacası)     (  Nokta Katman)

  • Hat                     (  Çizgi Katman)

  • Bina Bağlantısı     (  Çizgi Katman)

olmak üzere başlıca 5 adet bileşenden meydana gelmektedir. Bu bileşenler kullanılarak arazideki durumu tam olarak yansıtan Atıksu veri girişleri kolaylıkla yapılabilmektedir.

Veri girişi ve güncellemeler "Editör" sekmesindeki butonlar vasıtası ile yapılmaktadır. 

"Harita" sekmesinde herhangi bir katman seçildiğinde  otomatik olarak "Editör" sekmesinde aynı katman görüntülenmektedir. 


Örnek olarak çizilmiş Atıksu sistemi bileşenleri aşağıda görülmektedir: