2.5.3 Yağmursuyu Veri Girişi ve Güncelleme


Yağmursuyu sistemi sistemi esas olarak Nokta ve Hat(çizgi) olmak üzere iki ana bileşenden oluşmaktadır. Detaylı incelendiğinde ise:

Nokta(Baca)  Nokta Katman), 

Izgara  Nokta Katman)

Bağlantı Parçası  Nokta Katman),  

Hat(Boru)  Çizgi Katman), 

Izgara Bağlantısı  Çizgi Katman),


olmak üzere başlıca 5 adet bileşenden meydana gelmektedir. Bu bileşenler kullanılarak arazideki durumu tam olarak yansıtan veri girişleri kolaylıkla yapılabilmektedir. 

Veri girişi ve güncellemeler "Editör" sekmesindeki butonlar vasıtası ile yapılmaktadır. 

"Harita" sekmesinde herhangi bir katman seçildiğinde, "Editör" sekmesinde otomatik olarak  o katman aktif hale getirilmektedir.


Örnek olarak çizilmiş Yağmursuyu sistemi bileşenleri aşağıda görülmektedir: OBJE EKLEME İŞLEMLERİ:

Veri girişi ve güncelleme yapabilmek için ilk yapılması gereken şey  nokta veya hat katmanının aşağıda görüldüğü şekilde seçilmesidir.  


  • Seçim yapıldıktan sonra yapılacak ekleme işlemine göre "Obje(ler)", "Toplu obje(XYZ)", "Doküman"  veya "İşsonu(Asbuilt).gpkg" butonlarından gerekli olanı kullanılarak işlem başlatılmaktadır.

  • Genel olarak veri girişleri Yükleniciler tarafından hazırlanan Yağmursuyu İşsonu projelerinin(.gpkg dosyaları) toplu olarak da sisteme aktarılması şeklinde yapılmaktadır.

  • Ekle > "Ojbe(ler)" butonu ile tek tek veri girişi yapmak da mümkündür. 

  • Ayrıca veri girişleri sahadan toplanan verilere ait XYZ koordinatlarının, topluca haritaya aktarılması ile de yapılabilmektedir.

1- Nokta(Baca) Veri Girişi: 


Bacalar, yağmursuyu borularının birbirleri ile birleştiği noktaları ifade eden elemanlardır. Yağmursuyu borularının bakım ve temizliği amacıyla tesis edilen bacalar, farklı malzemelerden ve değişik tiplerde imal edilebilmektedir. 

Yağmursuyu baca bilgileri, saha ölçüm verilerinin bulunduğu .xyz text veya excel dosyasından  toplu nokta girişleri şeklinde yapılmaktadır. Toplu baca verisi girişi için öncelikle *.txt veya excel uzantılı kot-koordinat dosyası seçilmesi gerekmektedir.


Dosya seçildikten sonra liste formatı(sütun başlıkları) belirlenmelidir.