ODAGIS+ yazılımının en güçlü taraflarından biri, Coğrafi Bilgi üretimi ve güncellemeleri konusunda, uzun yıllar boyunca elde edilen tecrübelerini patentli bir arayüz haline getirmiş olmasıdır. Bu arayüz kullanıcıların kolay kavrayabileceği, pratik ve standart araçlar içeren bir veri giriş/güncelleme arayüzüdür. 

Bu arayüzde kullanıcı, yetki verilen tüm coğrafi tabakaları kategoriler halinde veya topluca  görüntüleyebilmekte, seçilen aktif tabakada standart "Ekle", "Düzenle" ve "Sil" komutları ile veri girişi ve güncelleme işlemlerini kolaylıkla yapabilmektedir.  


ODAGIS+™ Editör  coğrafi bilgi üretimi ve güncelleme çalışmalarında kullanıcı dostu standart bir arayüz sunmaktadır. Bu arayüzde mevcut coğrafi tabakaların seçilmesi, bu tabakalarda veri girişi ve güncelleme işlemleri oldukça pratik ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Ayrıca gelişmiş bazı editör araçları da bu arayüzde sunulmaktadır. Editör arayüzünde veri girişi ve güncelleme işlemleri, yıllarca tecrübe edilmiş, kolay/basit kullanımlı, patentli "Ekle", "Düzenle", "Sil" bölümlerindeki standartlaştırılmış komutlar ile yapılmaktadır. Böylelikle her türlü veri girişi ve güncelleme işlemi çok hızlı ve pratik şekilde yapılabilmektedir.

Editör  arayüzü oldukça sade ve standart olmasına karşın arka planla oldukça güçlü ve organize bir altyapısı bulunmaktadır. Yapılan her bir ekleme, düzenleme ve silme işlemi kullanıcı bazında kayıt altına alınmakta, istenildiğinde obje bazında bu ekleme ve değişiklikler görüntülenebilmektedir. Sözel bilgi değişikliklerinin yanı sıra geometri değişiklikleri de obje bazında izlenebilmektedir.

 KATEGORİ VE TABLO SEÇİMİ

Editör arayüzünde veri girişi ve güncelleme yapabilmek için ön şart,  ilgili coğrafi tabakayı seçerek aktif hale getirmektir. Seçim işlemi seçme kutusundan veya sağ taraftaki "<" seçim butonundan yapılmakta olup, aktif tabakanın özelliği (nokta, çizgi veya çokgen) sol tarafında dinamik olarak gösterilmektedir. 


Editör arayüzünde bulunan işaret kutusu işaretlenip, kaldırılarak seçme kutusunda aktif bulunan coğrafi tabakanın ekrana çizdirilmesi veya çizdirilmiş tabakanın ekrandan uzaklaştırılması görevleri yerine getirilmektedir.

 TABAKAYA OBJE EKLEME

Editör arayüzünde veri girişi/üretimi işlemleri üç standart metotla yapılmaktadır. Bu metotların ikisi aşağıdaki komut düğmeleri ile aktif hale getirilebilmektedir. Üçüncü metot toplu veri girişi olup, toplu olarak sisteme girilecek objeler seçildikten sonra "Obje(ler)"  butonunun altında aktif hale gelen "Seçili Objeleri Ekle" komutu ile işlem yapılmaktadır.


1- Obje(ler): 

Bu komut vasıtasıyla aktif hale gelen veri girişi formundan bir elemente ait geometrik (nokta, çizgi, çokgen) ve sözel bilgi (attribute) girişi yapılmaktadır. Bu komutla geometrik bir element sözel bilgileri ile birlikte veritabanına girilebilmekte, "akıllı" bir obje oluşturulmaktadır. Bu veri girişleri Yönetici arayüzünde ayarlanabilmekte, kullanıcı arayüzünde kural tabanlı (gerekli,  otomatik doldur, saltokunur vb.) olarak yapılabilmektedir. 

 Lütfen uygulayın

1- Komut düğmesine bastıktan sonra açılan "veri girişi" formunda gerekli bilgileri doldurun ve işlemi "OK" butonuna basarak tamamlayın. Veri giriş formlarında renkli(kırmızı) alanlar mutlaka girilmesi gerekli alanları ifade etmektedir.

2- Veri girişi formları tekli veya çoklu veri girişi yapmaya uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Formun içinde .xyz dosyasından koordinatları alıp toplu veri girişi yapmak mümkün olmaktadır. 

3- Veri girişlerinde tabakaya girilecek her bir obje için standart olarak "İmalat Yılı, Durum Kodu, Veri Kalitesi" bilgileri istenmektedir. Ayrıca arka planda "veri giren/güncelleyen/silen kullanıcı ve veri girişi/ güncelleme/silinme tarihi" bilgileri de obje bazında tutulmaktadır. Böylelikle veri girişlerinde kalite ve yüksek güvenlik sağlanmaktadır.

4-  butonu aynı coğrafi tabakada yer alan objelerin bilgisini aynen model alıp açık olan formda görüntülemek için kullanılır. Böylelikle güncelleyeceğimiz obje mevcut bir obje ile aynı(veya benzer) sözel bilgilere sahipse bu fonksiyon işimizi oldukça kolaylaştırmaktadır.

5- Butonu ile birbiriyle bağlantılı formlar arasında geçişi sağlar.

Örnek: Atıksu Nokta > Atıksu Boru, Atıksu Boru > Atıksu Nokta

1.1- Toplu Veri Girişi : 

Bu komut mevcut CAD veya shp elementlerinin (nokta, çizgi, çokgen) açılan formda gerekli sözel bilgileri doldurduktan sonra seçili elementleri  "akıllı obje" ye çevirmesini sağlamaktadır.2- Toplu Obje (XYZ Dosyası) : 

Bu komut sahada yapılan ölçüm sonuçlarının bulunduğu text dosyasından (xyz) toplu veri girişi yapmayı sağlamaktadır.


 Lütfen uygulayın

1- Editör Panelinden Ekle > Toplu obje (XYZ) butonu ile veya obje butonu ile açılan veri giriş formundan "XYZ dosyasından" butonuna basın.

2- Açılan pencereden text veya excel ölçüm dosyasını seçin ve formda görüntüleyin.

3- Koordinatların ait olduğu Koordinat Referans Sistemi (KRS) seçildikten sonra atlamak istediğiniz başlık satırı sayısını belirleyin.

4- Veri tablosunda X, Y, Zemin Kotu, Akar Kot vb. sütun başlıklarını seçin.

5- "Tamam" butonuna basın, koordinat listesini bir nokta tabakası şeklinde ekranda oluşturun.