a.2 Yetkilendirme ve Sütun Grupları

 YETKİLENDİRME:

Her bir Coğrafi Tabaka (Layer) için detaylı sütün ayarları yapılabilmektedir. İlgili ayarlar tabaka seçildikten sonra sağ taraftaki "Sütunlar" sekmesinden yapılmaktadır.


Standart olarak Coğrafi tabakalara ait sütunların bilgi alma(Info), veri girişi ve güncelleme arayüzlerinde  sütunların görünürlüğünün açılıp kapatılması, sıralaması(altta, üstte) ve görüntüleme isimlerinin ayarlanması işlemleri yapılabilmektedir. Yapılan tüm işaretleme ve değişiklikler anında kayıt edilmektedir.

Sütun ayarlarının daha sade bir arayüzle yapılabilmesi için 4 adet gruplama butonu yerleştirilmiştir. Bu butonlar aşağıda görülmektedir:


Coğrafi tabakalara ait sütunların bilgi alma, veri girişi ve güncelleme arayüzlerinde görüntülenirken gruplar halinde olması için gerekli ayarlar "Sütun Grupları" bölümünde yapılmaktadır. Her bir sütunun dahil olacağı sütun grubu tek tek ayarlanabilmektedir.


Yeni bir sütun grubu oluşturmak için Yönetici arayüzünde "Tablolar" bölümünde ilişkili tablolardan "sütun grupları/field_groups" seçilir, görüntülenen listeyi düzenleme, ekleme, silme işlemleri aşağı kısımda bulunan butonlar yardımıyla yapılır. Bu listede düzeltilen bilgiler sütun grupları seçiminde kullanılan seçme kutusuna aynen yansımaktadır. 


 Sütun Ekleme, Silme ve Ad Değiştirme İşlemleri: