a.3 Tablosal ve Konumsal İlişkilendirmeler

Bir coğrafi tabaka(tablo)nın ilgili rakamsal sütunun yanındaki "Tablosal İlişki" veya "Konumsal İlişki" butonuna tıklanıp işlem yapılmaktadır. Eğer bir sütun üzerinde daha önceden tablosal veya konumsal ilişkilendirme sistem sütunlarında yapılmışsa ilgili işaret kutusu işaretli olarak görüntülenecektir. Sistem sütunları ve timestamp sütunlar için işaret kutuları gri renkli ve pasif görüntülenecektir.


 Tablosal İlişkilendirme:

Tablosal ilişkilendirme tabaka(tablo)nun bir sütünuna ait değerlerin ilişkilli başka bir "liste tablo"dan alınmasını sağlamaktadır. 

Örneğin, malzeme kodu(material_code) sütunu değerlerini başka bir tablodan

Boru Malzemeleri(geos_pipe_material) almaktadır.  Bunun için ilgili arayüzde ilişkili tablo ve ilişkilendirilecek sütun(genellikle "id" sütunu) seçildikten sonra seçme kutularında görüntülenecek ad "Malzeme Adı" sütünu da belirlenip işlem tamamlanır.  


Tablosal ilişki kurulmuş liste veya veri tablolarını görüntülemek için  Tablolar tabından "Tablo İlişkileri" tablosunun seçilmesi yeterli olmaktadır. Sağ tarafta görüntülenen tablo içeriğinde değiştirme işlemleri de ayrıca yapılabilmektedir.


 Konumsal İlişkilendirme:

Konumsal ilişkilendirme, coğrafi tabakaya ait bir sütunun alan(poligon) özelliği taşıyan başka bir tablo ile ilişkilendirilmesi işlemidir. Bu ilişkilendirme özellikle  veri girişlerinde bir alan içerisinde kalan tabakalara ait, bu alanla ilişkili sütun değerlerinin otomatik girilmesini sağlamaktadır. Örneğin, atıksu boru veri girişi yapılırken bu tabakadaki ilçe ve mahalle kodları içinde kaldıkları ilçe ve mahalle (poligon)tablolarından otomatik olarak alınabilmektedir. Böylelikle veri girişleri kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

İçmesu Boru tabakasına(tablo) ait İlçe Adı(ilçe_kodu) sütunu üzerinde  "Konumsal ilişki" butonuna bastıktan sonra açılan formda, Sınır(Boundary) tablosu (ilceler) ve ilişkilendirilecek sütun(id) seçilerek ilişkilendirme işlemi tamamlanır.   Tabloları Konumsal Güncelleme:

Konumsal İlişkilendirme(Spatial Relation) yapılmış tablo/tabakalarda ilgili konumsal sütunu doldurmak veya doldurulmuş sütunu güncellemek için Konumsal Güncelleme(Spatial Update) işlemi yapılmaktadır. Komutu çalıştırmak için "Katmanlar" sekmesinin en üst noktasında sağ klik yapılıp "Konumsal Güncelleme" komutu seçilir. Konumsal Güncelleme yapılmak istenen tablolar işaretlenip, "Güncelle" butonuna basılır.