ODAGIS+ Web/Mobil yazılımında bütünleşik olarak Rapor arayüzü de yer almaktadır. Bu Rapor aracı vasıtasıyla Yönetici arayüzünden istenilen Rapor/Yönetim Paneli Şablonu(Dashboard) oluşturularak, ilgili kullanıcı veya kullanıcı gruplarına açılabilir. Benzer şekilde tüm kullanıcılar kendilerine ait rapor sayfalarını/gösterge panellerini oluşturabilirler.ODAGIS+ Web arayüzünde merkezi coğrafi bilgi sistemi ile bütünleşik çalışan, CBS Yöneticisi tarafından oluşturulmuş ve diğer kullanıcılarla paylaşılabilen "Genel Rapor Şablonları" veya kullanıcılar tarafından kendi ihtiyaçlarına göre oluşturulan "Özel Rapor Şablonları"  mevcuttur.

 Lütfen uygulayın

1- Ekranın üst orta kısmında bulunan seçim kutusundan görüntülenecek rapor adını seçin.

2- Alt kısımda pencereler halinde seçilen Rapora ait grafik, tablo ve haritaları görüntüleyin.


3- Herhangi bir penceredeki grafik, başlık çubuğunun sağ üst köşesindeki ayar butonunu kullanarak farklı bir tipte grafiğe (çubuk, çizgi, elma, radar vb), tabloya veya tematik harita görünümüne çevirin.4- Benzer şekilde her bir grafik üzerinde  pencere başlık çubuğunun solunda yer alan gizli menü ile farklı işlemler(kaydetme, min.max değer yazdırma, tip çevirme vb) yapın. 
5- Grafik gösterimlerde X ekseninde belirli aralık seçimleri yapılabilmektedir. Aralık ayarlamak için grafik gösterim alanı üzerinde fare tekerleği ile veya eksenin altındaki çubuk gösterimin uçlarından çekerek aralıkları değiştirin.

6- Rapor pencerelerinde aşağıda gösterime benzer özel tablosal gösterimler oluşturun.