Editör arayüzünde mevcut "akıllı" objeleri düzenleme işlemleri aşağıda görülen standartlaştırılmış komutlarla yapılmaktadır:


1- Sözel (Öznitelik) Bilgi(leri): 

Bu komut mevcut objelerin sözel bilgilerinin değiştirilmesinde kullanılmaktadır. Komut düğmesine basıldıktan sonra çizim ekranından "akıllı" bir obje üzerine tıklanmakta, açılan formda değişiklikler yapıldıktan sonra kaydedilmektedir. 

> Kullanımı:

Komut düğmesine bastıktan sonra haritada "akıllı" objeye tıklanır. Açılan veri güncelleme formunda gerekli bilgiler değiştirildikten sonra "Güncelle" butonuna basılarak işlem tamamlanmış olur.