> Haritaların Koordinatlı Hale Getirilmesi

ODAGIS+™  yazılımında haritaların koordinatlı hale getirilmesi oldukça pratik bir şekilde yapılabilmektedir. QGIS > Eklentiler > GDAL Georeferencer aktif hale getirildikten sonra Raster menüsü altında görünen aynı isimli komut seçilir.

 

Dönüşüm tipi olarak aşağıda görülen 7 metot, Yeniden örneklendirme yöntemi olarak 5 seçenekten biri kullanılabilmektedir. 


 Lütfen Uygulayın

1-Raster menüsünden "Georeferencer" komutunu seçin.2- Ekranda açılan iki pencerenin sol taraftakine raster haritayı, sağ taraftakine doğru koordinatları gösteren vektör haritayı tam ekran yapacak şekilde ayarlayın.  


3- Sırasıyla önce penceredeki resim harita üzerine tıklanır. Sonra açılan formda o noktaya karşılık gelen ve bilinen X/Y koordinatları ilgili alanlara yazılır ya da alttaki "Harita Kanavasından" butonuna basılarak doğru koordinatlı harita kanavası üzerindeki noktaya tıklayın. Seçtiğiniz metoda göre min nokta sayısını işaretledikten sonra(daha fazla sayıda işaretlenebilir) "Başlat" butonuna basarak koordinatlandırma işlemini bitirin.