> Katman Özellikleri/Ayarlar

   Bir coğrafi tabakanın(tablo) genel ayarları, tabaka üzerinde çift tıklanarak açılan "Tabaka Özellikleri" formundan yapılmaktadır. Açılan formda "Genel" tabı seçilerek buradan ilgili Koordinat referans sistemi, Ölçek Bağımlı görünürlük, Filtre sorgu ayarları yapılmaktadır.    Lütfen uygulayın

   1- Tabaka üzerinde çift tıklayarak Tabaka Özellikleri formunu açın. Açılan formda Genel tabını seçin.

   2- Koordinat referans sistemini(CRS) belirleyin.

   3- Tabakanın min ve max görüntüleme(zoom) ölçeklerini ayarlayın.

   4- Tabaka için sorgu yazarak filtrelenmiş yeni tabaka oluşturun. Örn. (row_status=1)  

   5- OK butonuna basarak tabakayı ekranda görüntüleyin.

   Yaptığınız genel ayarları "Stil" olarak kaydetmek ve gerektiğinde yeniden yükleyip kullanmak mümkündür. 


    SEMBOLOJİ AYARLARI:

   Kullanıcıların coğrafi tabakaları farklı özelliklerine göre daha rahat algılayabilmeleri için sembolojik gösterimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bir coğrafi tabakanın(tablo) tematik ayarları için,  tabaka üzerinde çift tıklanarak açılan "Tabaka Özellikleri" formundan yapılır. Açılan formda "Stil" bölümünde Tek Sembol, Sınıflandırılmış, Derecelendirilmiş, Kurala bağlı vb. metotlardan biri seçilerek farklı renk ve sembollere göre sembolojik gösterimler oluşturulabilmektedir. Yapılan stil ayarının ön izlemesi form üzerinde görülebilmektedir.

    Herbir tabakanın tamamı için render ayarları topluca yapılabilmekte ve stiller dosya olarak veya veritabanına kaydedilebilmektedir. 

    Semboloji Ayarları:
   Bir coğrafi tabakanın(tablo) semboloji ayarlarını yapmak için, tabaka üzerinde sağ klik yapıp "Tabaka Özellikleri" seçildikten sonra açılan formda "Semboloji" bölümünde istenile ayarlar yapılmalıdır. 

   - Nokta özelliğindeki tabakalar için, farklı olarak sembol tipi ve obje ölçeği seçilebilmektedir. Nokta özelliğindeki tabakalarda aşağıdaki işaretleyici türleri kullanılabilmektedir.

   - Alan özelliğindeki tabakalar için, farklı olarak dolgu tipi(düz-desenli), dolgu rengi, dış çizgi rengi, şeffaflık ayarları yapılmaktadır.  Alan özelliğindeki tabakalarda aşağıdaki çizgi, dolgu ve desen türleri kullanılabilmektedir.

   - Çizgi özelliğindeki tabakalar için farklı olarak çizgi rengi seçilmektedir. Çizgi özelliğindeki tabakalarda aşağıdaki çizgi türleri kullanılabilmektedir.


    Yönetici tarafından yapılan semboloji ayarları "Stil" olarak veritabanına veya dosyaya kaydedilip saklanabilmektedir.  Kullanıcılar istedikleri takdirde kendi arayüzlerinden stil ayarlarını özelleştirebilmektedir. 

   Harita veya Otoharita arayüzünde herhangi bir vektör veya raster harita işaretlendiğinde, harita dosyası ekranda görüntülenmekte, aynı zamanda tabaka yöneticisine de eklenmektedir. Tabaka yöneticisinden bu dosyanın tabaka özellikleri açılarak semboloji  ayarları yapılabilmektedir. Bu ayar özellikle arka fonu silikleştirmek ve harita üzerindeki çizimleri daha görünür hale getirmek için yapılmaktadır.


   Kullanıcıların coğrafi tabakaları farklı özelliklerine göre daha rahat algılayabilmeleri için Tematik(konulu/görsel) gösterimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bir coğrafi tabakanın(tablo) tematik ayarları için,  tabaka üzerinde çift tıklanarak açılan "Tabaka Özellikleri" formundan yapılır. Açılan formda "Semboloji" bölümünde Sınıflandırılmış, Derecelendirilmiş, Kurala bağlı vb. metotlar seçilerek farklı renk ve sembollere göre tematik gösterimler oluşturulabilmektedir.