> Veri İyileştirme Araçları


       Altyapı Katmanlarına Ait Hata / Uyarı Raporu:

      ODAGIS+ sadece İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu vb. nokta-çizgi topolojisine sahip katmanlara özel hata ve uyarı raporlarının hazırlanması için özel bir araca sahiptir. Bu araç sayesinde borulardaki ters eğimler, başlangıç bitiş akar kotu uyumsuzlukları, bağlantısız nokta ve borular vb. hatalar ve uyarılar tablo halinde raporlanabilmektedir.      • Sağ alttaki "Sorgu" butonuna basıldığında sonuçlar ayrı bir sekmede tablo halinde görüntülenmektedir.

      • Kayıtlar peş peşe ve farklı renkte görüntülenmektedir.

      • Listelenen objelere ait  kayıt satırlarının en solunda bulunan işaret kaldırılarak objenin harita kanavasında gizlenmesi sağlanmaktadır. 

      • Sonuç olarak sol alt köşedeki "Sil" butonu ile hatalı objeye ait kayıt satırının silinmesi veya boru objesi ise ters eğimin düzeltilmesi için "akış yönünün değiştirilmesi" işlemleri yapılabilmektedir. Silme işleminden sonra geri/ileri alma işlemleri mümkündür.


       Mükerrer Objeleri Tespit ve Temizleme:

      ODAGIS+™ Editör arayüzünde üst üste düşen mükerrer objelerin tespiti ve temizlenmesi ile ilgili bir araç mevcuttur.

      • Aşağıda görülen formda yukarıdan aşağı, soldan sağa yaklaşımı ile önce üstte katman seçimi yapılır. 

      İstenildiği takdirde aynı geometri tipi ve sütunlara sahip katmanlar soldaki 2.Katman seçimi aktif hale getirilerek kendi aralarında kıyaslanabilmektedir. Örnek ana "Bina" katmanı ile sisteme yeni girilen bir bölgeye ait "Bina" katmanının kıyaslanıp üst üste gelen binaların (poligon) tespiti yapılabilir. 

      • Filtreleme ihtiyacı varsa orta alanda katmana ait sütunlarla filtre ifadesi oluşturulur veya sonuç raporunda görünmesi istenmeyen sütunların işareti listeden kaldırılır. 

      Filtreleme grup kutusu hiç kullanılmadan (görsel olarak gizlemek de mümkün) sadece seçim alanı ve hassasiyet seçilip mükerrer objeler bulunabilir.

      • Katmandaki tüm objeler, sadece harita kanavasındaki objeler veya seçili objelerden seçim seçeneklerinden biri seçilmelidir.

      • Mükerrer objelerin üst üste olma durumu farklı hassasiyet derecelerine göre tespit edilebilmektedir. Standart olarak tam üst üste objeler raporlanmaktadır.

      1. Derece yakınlıktan 4. Derece yakınlık objeden olan mesafeyi ifade etmektedir.
      "Mükerrer Geometri Bul" butonuna basıldığında sonuçlar ayrı bir sekmede tablo halinde görüntülenmektedir.
      Tekrar eden objelere ait kayıtlar peş peşe ve aynı renkte görüntülenmektedir.
      Aynı renkli üst üste objelere ait  kayıt satırlarının en solunda bulunan işaret kaldırılarak objenin harita kanavasında gizlenmesi sağlanmaktadır. Bu yöntemle üst üste objelerin görsel tespiti de oldukça pratik bir şekilde yapılabilmektedir.
      Sonuç olarak sol alt köşedeki "Sil" butonu ile fazlalık objeye ait kayıt satırı silinmektedir. Silme işleminden sonra geri/ileri alma işlemleri mümkündür.


       Silinen Objeleri Tespit ve Geri Alma:

      ODAGIS+™ Editör arayüzünde silinen objelerin görüntülenmesi ve geri çağırılması ile ilgili bir araç mevcuttur.

      Bu araç sayesinde yanlışlıkla yapılan toplu silmeler harita üzerinde görülerek tekrar geri alınabilmektedir.


      Görünümler
      1 Toplam görüntülenme
      1 Üye Görüntüleme
      0 Herkese Açık Görüşler
      İşlemler
      0 Beğeniler
      0 Beğenilmeyenler
      0 Yorumlar
      Sosyal Ağlarda Paylaş
      Bağlantı Paylaş
      Posta ile paylaş

      Lütfen giriş bunu paylaşmak için webpage eposta ile.

      Değerlendirme
      0 0