1. Harita/Tablo/Çıktı-Rapor Ekranı

Harita kanavasının bulunduğu alanda aynı zamanda her bir tabakaya ait Tablosal Bilgiler ile Çıktı/Rapor hazırlama arayüzü de görüntülenebilmektedir. 

1.1 Harita Kanavası

Vektör, Raster, Mesh Tabakaları Görüntüleme arayüzü

ODAGIS+  2 ve 3 Boyutlu birden fazla pencereyi bir arada gösterebilecek oldukça fonksiyonel bir Harita kanavasına sahiptir. Bu kanavada

  • gdal/ogr'nin desteklediği tüm raster/vektör haritalar,

  • bilinen tüm spatial veritabanı tabloları/katmanları,

  • vektör/raster tile haritalar

  • WMS/WFS vb web harita servisleri

  • Mesh(vektör+raster) tabakalar görüntülenebilmektedir. 


  • 3 Boyutlu Görüntüleme:

Changelog for QGIS 3.12

  • Mesh tabaka görüntüleme:


  • Zaman bağlı simülasyon görüntüleme:


1.1.1 Harita Kanavası Araç Çubuğu:

Harita kanavasının üst kısmında yer alan araç çubuğunda genel olarak harita görüntü kontrol araçları, yeni pencere oluşturma araçları, tabaka/obje gizleme araçları, web harita altlıkları, ölçme ve bilgi alma  vb komutlar yer almaktadır.

Bu araç çubuğundaki butonlar en sık kullanılabilecek  görüntü kontrolü,  bilgi alma, pencere oluşturma vb komutları bir araya toplamaktadır. Böylelikle kullanıcılar programın menülerine gerek kalmaksızın temel işlem araçlarını kullanabilmektedir. Her bir butonun aktif hale getirdiği komutlar aşağıda toplu halde gösterilmektedir.