ODAKENT ÇÖZÜMLERİ

Çözüm odaklı ürün paketlerimiz"KURUMSAL" COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÇÖZÜMÜ

Merkezi, konumsal eklentili bir veritabanı etrafında tüm kurumsal altyapı ve üstyapı tesislerine ait bilgilerin, bağlantılı dokümanların yönetilebildiği, yüksek güvenlikli, kullanımı ve yönetimi kolay, masaüstü, web, mobil bütünleşik yeni nesil(no-code) bir CBS çözüm paketidir.

                  


PLAN, PROJELENDİRME, MODELLEME ÇÖZÜMÜ

Planlamacıların büyük ihtiyaç duyduğu online harita kaynaklarını altlık olarak kullanabilen, QGIS Masaüstü Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı üzerinde çalışan gelişmiş Altyapı ve Üstyapı Planlama, Projelendirme, Modelleme, Analiz, Raporlama ve çıktı alma araçlarını içeren bir çözümdür. 

                    


"KURUMSAL" KAYNAK PLANLAMASI ÇÖZÜMÜ

Merkezi bir veritabanı etrafında kurumsal tüm iş uygulamalarının modüler bir yapıda geliştirilip yönetilebildiği, yüksek güvenlikli, kullanımı ve yönetimi kolay, web, mobil bütünleşik yeni nesil(no-code) bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözüm paketidir.

                

3 çözüm paketimizi tek bir platformda birleştirdik:

ODA++   çok yakında hizmetinizde.

TÜM ÇÖZÜM PAKETLERİMİZ BİRBİRİ İLE "BÜTÜNLEŞİK" ÇALIŞTIRILABİLİYOR.


HER BİR FARKLI İHTİYACINIZ İÇİN BİR "MODÜL"  YAKLAŞIMI İLE "HEPSİ BİR ARADA / ALL IN ONE" ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ.


Böylelikle Kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi ile aynı platformda altyapı planlama/projelendirme ve modelleme çalışmaları yapılabiliyor.

Benzer şekilde Kurumsal Kaynak Planlaması(ERP) ile ilgili uygulamalar CBS ile aynı ilişkisel veritabanından bütünleşik olarak çalışabiliyor.

    [ 1 ] ODAGIS+ ÇÖZÜM PAKETİ


Türkiye'nin 20 yıllık "Kurumsal CBS" Tecrübesi:  ODAGIS+

Türkiye'nin 20 yıllık tecrübesini yansıtan Kurumsal CBS çözümü artık bir yazılım paketi olarak hizmetinizde.

                                                                                

                                                                                          

                                                                                     

                                             

Kurumsal Masaüstü CBS Yazılımı

ODAGIS+  QGIS

Gelişmiş coğrafi bilgi sistemi fonksiyonlarına sahip, açık kaynak kodlu QGIS 3.x platformu üzerinde çalışan,  hızlı, kullanımı ve yönetimi kolay kurumsal bir masaüstü yazılımıdır.

Program merkezi coğrafi veritabanına bağlantılı olarak çalışmakta olup, temelinde kurumsal yapı için vazgeçilmez bir özellik olan kullanıcı yetkilendirme, onay ve takip mekanizmaları yer almaktadır. Ayrıca programda veri üretimi, güncelleme, analiz ve raporlama çalışmaları için fonksiyonel arayüzler sunulmaktadır.

Detay bilgi  

Masaüstü CAD/CBS Yazılımı 

ODAGIS+ Microstation

MicroStation CAD platformu üzerinde ODAGIS+ yazılımındaki yer alan coğrafi bilgi sistemi fonksiyonlarının benzer arayüzlerle çalıştırıldığı bütünleşik bir CBS yazılımıdır. Bu ürünle coğrafi veritabanındaki bilgilere CAD programlarından erişim sağlama ve güvenli veri güncelleme imkanı sağlanmaktadır.
Özellikle harita tabanlı çalışan planlamacı ve projeciler için geliştirilmiştir. Günümüzde altyapı ve üstyapı tesislerinin tasarımında ezici bir çoğunlukla CAD programları kullanılmakta olup, bu programların CBS ne entegrasyonu noktasında oluşan ihtiyaç bu yazılım tarafından karşılanmaktadır. Sadece MicroStation değil, gerektiğinde diğer CAD yazılımları için ODAGIS+ entegrasyonu ODA-KEYS teknolojisi sayesinde yapılabilmektedir. 
Detaylı bilgi

Masaüstü Yönetici Paneli Yazılımı
ODAGIS+ Admin Panel

ODAGIS+ Yönetici Paneli, bilgi teknolojisi (IT) personeli olmayan kişilerin dahi temel veritabanı yönetim fonksiyonlarını yerine getirebileceği, yetkilendirmeleri, raporlamaları ve iş kurallarını yönetebileceği bir arayüz yazılımıdır.
Yönetici Paneli ile ilişkisel tablolardaki bilgilerin eşleştirilmesi ve sıra düzenlenmesi yapılarak bilgi formlarında istenildiği şekilde bir görüntüleme sağlanabilmektedir. Yönetici arayüzünden her bir kullanıcıya coğrafi tabakalar, haritalar, kaydedilmiş sorgu ve raporlara erişim ve düzenleme yetkisi verilebilmektedir. Aynı şekilde her türlü veri görüntüleme, üretimi ve güncelleme yetkisi ayarları, fonksiyon kullanımı yetkileri kullanıcı bazında yapılabilmektedir.
Yönetici arayüzünden kullanıcıların yaptıkları her türlü veri üretimi ve güncelleme çalışmaları istenilen tarih aralığında tablo ve grafik olarak raporlanabilmekte, performansları izlenebilmektedir.
Detaylı bilgi


İşsonu Projeleri Hazırlama Yazılımı
ODAGIS+ AsBuilt

Arazide imalatı yapılan altyapı ve üstyapı tesislerine ait işsonu projelerinin (AsBuilt) hazırlanması için özel bir coğrafi veritabanı dosyasına bilgilerin girilebildiği hazır bir yazılımdır.
Bu yazılım sayesinde işsonu projeleri kolay bir şekilde standartlara uygun CBS verisi olarak hazırlanmakta ve merkezi coğrafi veritabanına aktarımı yapılabilmektedir. Bu yazılım sistemin sürekliliği ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Detaylı bilgi

Web/Mobil Harita Yazılımları

ODAGIS+Web

ODAGIS+ masaüstü CBS yazılımında hazırlanan haritaların aynı görsellikte ve hızlı bir şekilde web'de yayınlanmasını sağlayan bir yazılımıdır. Kullanıcılara özellikle arazide veri toplama ve doğrulama çalışmalarında kolaylık sağlayacak, mobil cihazlarda kullanılmak üzere web tabanlı kullanışı kolay ve fonksiyonel ara yüzler sunulmaktadır.
Harita yayınlarının yanı sıra sisteme gömülü İş Zekası(BI) arayüzü standart “tablo, grafik ve tematik haritalar” olarak bir karar destek sistemi formatında kullanıcılara sunulmaktadır. Ürünün öne çıkan özellikleri şunlardır:
• Masaüstü web, mobil cihazların tümüne uygun otomatik ayarlı arayüz tasarımı (Responsive Tasarım)
• Kullanıcı yetkilerine bağlı dinamik sorgu arayüzleri, kural tanımlı veri girişi ve güncelleme fonksiyonları
• Tercihe bağlı farklı dil ve görüntü stili desteği
• Eklenti gerektirmeden sayısal arazi modeli ile küresel görünüm, 3 boyutlu objeleri görüntüleme

ODAGIS+Mobil

ODAGIS+ Web arayüzü "dinamik/responsive" tasarıma sahip olduğu için tablet ve akıllı telefon gibi mobil cihazlarda da başarıyla görüntülenebilmektedir.
Fakat web arayüzü optimize edilerek farklı mobil arayüz tekrar tasarlanmış ve kullanıma sunulmuştur. Webdeki tüm fonksiyonellik online mobil arayüzde aynen sunulmaktadır.

Bütünleşik İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi

ODA-KEYS

Odakent’in geliştirdiği Coğrafi İlişkisel Veritabanı Yönetim sistemidir.  ODAGIS+ çözümünün en önemli özelliği gelişmiş CBS tabanlı bir altyapıya sahip olmasının yanı sıra, arka planda üzerinde çalıştığı güçlü bir “Kent, Altyapı ve Çevre- Entegre Yönetim Sistemi”nin bulunmasıdır. Bu sistem bünyesinde geliştirilen ve veritabanı üzerinde çalışan C tabanlı bir eklenti(extension) sayesinde farklı masaüstü (CAD/ CBS), web ve mobil yazılımları bir arada çalıştırabilme yeteneğine sahiptir.

Bu sistem, yıllar içerisinde gerçek kurumsal tecrübelerle oluşturulmuş, sınanmış “Açık, Modüler, Yüksek Güvenlikli, Bütünleşik, Esnek, Ölçeklenebilir” bir sistem olup ödüllü bir tasarıma sahiptir. Sistemin en önemli özelliği biri güçlü bir coğrafi adres bilgi sistemine sahip olması ve kurumun müşteri bilgi sistemi ve diğer bilgi sistemleri ile entegre çalışabilmesidir.

[2] ODAWEB+ ÇÖZÜM PAKETİ

Web Tabanlı İş Uygulamaları:

Çok yakında hizmetinizde!

- Kodsuz Hızlı Prototip Oluşturma İmkanı
ODAStüdyo ile kod yazmadan çok hızlı prototipler oluşturulup, uygulamalar büyük oranda standartlaştırılmış araçlarla geliştirilebilmektedir.

- Pratik Geliştirme Araçları
Web uygulamalarını oluşturma veya düzenleme, web tarayıcısından sürükle bırak teknikleri ile ya da basit ayar ekranları ile gerçekleştirilmektedir. Standart dışı farklı tasarlanmış arayüzlerden kaynaklanan kullanım zorlukları ortadan kaldırılmaktadır.

- İnsan Kaynağını Daha İyi Kullanma İmkanı
Mevcut görünümler üzerinde özelleştirmeler yapmak için Yazılımcıya bağımlı kalınmadan; uygulamaların tasarım, geliştirme, bakım ve destek faaliyetlerini, uzman yazılımcı dışında alan/saha uzmanların da yürütebilmesi sağlanmaktadır.

- Yüksek Güvenlik
Açık Web Uygulama Güvenliği Projesi (OWASP) tarafından listelenen Enjeksiyon Kusurları, Çapraz Site Komut Dosyası (XSS), Güvenli Olmayan Kriptografik Depolama, Güvenli Olmayan İletişim, URL Erişimini Kısıtlama Başarısızlığı vb. web uygulamaları için en yaygın güvenlik açıklarını önleyecek bir şekilde tasarlanmıştır

- CBS / Akıllı Harita Entegrasyonu
ODAGIS+ Masaüstü, Web/Mobil kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi platformu ile tam entegre bir çözümle çalışma ortamı sunulmaktadır.

- Kullanıcı Dostu Arayüzler
Yazılım geliştirme, mevcut yazılımların bakımı ve entegrasyonundan sorumlu birimlerin yöneticileri, proje yöneticileri, yazılımcılar ve teknik personeller için oldukça pratik ve kullanışlı arayüzler sunulmaktadır.

- Yüksek Kalite, Düşük Maliyet
Hızlı Web Uygulaması Geliştirme çözümü ile bağımlılıkları ve maliyetleri azaltan, yüksek kalite ve sürdürülebilirliği sağlayan ideal bir çözümdür.

- Kolay Kullanım ve Güncelleme
Geliştirilen çözümlerin, genel ihtiyaç ve kullanıcı taleplerine göre değiştirilmesi, kısıtlı kaynaklara rağmen kolaylıkla yapılabilecektir.

- Modüler Yapı, Tam Entegrasyon
Uygulamaları birbiriyle mükemmel bir şekilde bütünleşerek iş süreçlerinizi tamamen otomatikleştirmenizi sağlar.

- Müşteri Memnuniyeti
Web tabanlı iş uygulamaları geliştirmede hız, kalite, tasarruf ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır.


[3] ODAPLAN+ ÇÖZÜM PAKETİ

Planlama, Projelendirme, Modelleme ve Simülasyon Yazılımları
sizin için geliştiriliyor...

Planlama ve Projelendirme sektöründe çalışan teknik personelin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmektedir. Açık kaynak kodlu QGIS yazılımı üzerinde çalışan oldukça güçlü veri girişi, güncelleme, analiz ve raporlama araçlarını içeren bir çözüm paketidir.

Çözüm paketinin içerisinde
- İçmesuyu Hidrolik ve Su Kalitesi Modellemesi (EPANET)
- Atıksu, Yağmursuyu Hidrolik ve Hidrolojik Modelleme (SWMM)
modüllerinin yer alması planlanmaktadır.

Detaylı bilgi için