Ürünlerimiz

Bütünleşik çözüm odaklı ürünlerimiz

"KURUMSAL" COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÇÖZÜMÜ


Merkezi, konumsal eklentili bir veritabanı etrafında tüm kurumsal altyapı ve üstyapı tesislerine ait bilgilerin, bağlantılı dokümanların yönetilebildiği, yüksek güvenlikli, kullanımı ve yönetimi kolay, masaüstü, web, mobil bütünleşik yeni nesil(no-code) bir CBS çözüm paketidir.

"KURUMSAL" KAYNAK PLANLAMASI ÇÖZÜMÜ


Merkezi bir veritabanı etrafında kurumsal tüm iş uygulamalarının modüler bir yapıda geliştirilip yönetilebildiği, yüksek güvenlikli, kullanımı ve yönetimi kolay, web, mobil bütünleşik yeni nesil (no-code) bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözüm paketidir.

PLAN, PROJELENDİRME, MODELLEME ÇÖZÜMÜ


Planlamacıların büyük ihtiyaç duyduğu online harita kaynaklarını altlık olarak kullanabilen, QGIS Masaüstü Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı üzerinde çalışan gelişmiş Altyapı ve Üstyapı Planlama, Projelendirme, Modelleme, Analiz, Raporlama ve çıktı alma araçlarını içeren bir çözümdür.

[1] ODAGIS+ ÇÖZÜM PAKETİ 

Türkiye'nin 20+ yıllık "Kurumsal CBS" Tecrübesi: 

 ODAGIS+

Türkiye'nin 20+ yıllık tecrübesini yansıtan Kurumsal CBS çözümü artık bir yazılım paketi olarak hizmetinizde.

                 


 Kurumsal Masaüstü CBS Yazılımı

ODAGIS+  QGIS

Gelişmiş coğrafi bilgi sistemi fonksiyonlarına sahip, açık kaynak kodlu QGIS 3.x platformu üzerinde çalışan,  hızlı, kullanımı ve yönetimi kolay kurumsal bir masaüstü yazılımıdır.

Program merkezi coğrafi veritabanına bağlantılı olarak çalışmakta olup, temelinde kurumsal yapı için vazgeçilmez bir özellik olan kullanıcı yetkilendirme, onay ve takip mekanizmaları yer almaktadır. Ayrıca programda veri üretimi, güncelleme, analiz ve raporlama çalışmaları için fonksiyonel arayüzler sunulmaktadır.

Detay bilgi  


 Masaüstü CAD/CBS Yazılımı 

ODAGIS+ MicroStation

MicroStation CAD platformu üzerinde ODAGIS+ yazılımındaki yer alan coğrafi bilgi sistemi fonksiyonlarının benzer arayüzlerle çalıştırıldığı bütünleşik bir CBS yazılımıdır. Bu ürünle coğrafi veritabanındaki bilgilere CAD programlarından erişim sağlama ve güvenli veri güncelleme imkanı sağlanmaktadır.
Özellikle harita tabanlı çalışan planlamacı ve projeciler için geliştirilmiştir. Günümüzde altyapı ve üstyapı tesislerinin tasarımında ezici bir çoğunlukla CAD programları kullanılmakta olup, bu programların CBS ne entegrasyonu noktasında oluşan ihtiyaç bu yazılım tarafından karşılanmaktadır. Sadece MicroStation değil, gerektiğinde diğer CAD yazılımları için ODAGIS+ entegrasyonu ODA-KEYS teknolojisi sayesinde yapılabilmektedir.  Masaüstü Yönetici Paneli Yazılımı

ODAGIS+ Admin Panel

ODAGIS+ Yönetici Paneli, bilgi teknolojisi (IT) personeli olmayan kişilerin dahi temel veritabanı yönetim fonksiyonlarını yerine getirebileceği, yetkilendirmeleri, raporlamaları ve iş kurallarını yönetebileceği bir arayüz yazılımıdır.
Yönetici Paneli ile ilişkisel tablolardaki bilgilerin eşleştirilmesi ve sıra düzenlenmesi yapılarak bilgi formlarında istenildiği şekilde bir görüntüleme sağlanabilmektedir. Yönetici arayüzünden her bir kullanıcıya coğrafi tabakalar, haritalar, kaydedilmiş sorgu ve raporlara erişim ve düzenleme yetkisi verilebilmektedir. Aynı şekilde her türlü veri görüntüleme, üretimi ve güncelleme yetkisi ayarları, fonksiyon kullanımı yetkileri kullanıcı bazında yapılabilmektedir.
Yönetici arayüzünden kullanıcıların yaptıkları her türlü veri üretimi ve güncelleme çalışmaları istenilen tarih aralığında tablo ve grafik olarak raporlanabilmekte, performansları izlenebilmektedir.


Detaylı bilgi

 İşsonu Projeleri Hazırlama Yazılımı

ODAGIS+ AsBuilt

Arazide imalatı yapılan altyapı ve üstyapı tesislerine ait işsonu projelerinin (AsBuilt) hazırlanması için özel bir coğrafi veritabanı dosyasına bilgilerin girilebildiği hazır bir yazılımdır.
Bu yazılım sayesinde işsonu projeleri kolay bir şekilde standartlara uygun CBS verisi olarak hazırlanmakta ve merkezi coğrafi veritabanına aktarımı yapılabilmektedir. Bu yazılım sistemin sürekliliği ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Detaylı bilgi

 

Web/Mobil Harita Yazılımları


 Kurumsal CBS Entegre Web Harita Yazılımı

ODAGIS+ Web

ODAGIS+ masaüstü CBS yazılımında hazırlanan haritaların aynı görsellikte ve hızlı bir şekilde web'de yayınlanmasını sağlayan bir yazılımıdır. Kullanıcılara özellikle arazide veri toplama ve doğrulama çalışmalarında kolaylık sağlayacak, mobil cihazlarda kullanılmak üzere web tabanlı kullanışı kolay ve fonksiyonel ara yüzler sunulmaktadır.
Harita yayınlarının yanı sıra sisteme gömülü İş Zekası(BI) arayüzü standart “tablo, grafik ve tematik haritalar” olarak bir karar destek sistemi formatında kullanıcılara sunulmaktadır. Ürünün öne çıkan özellikleri şunlardır:
• Masaüstü web, mobil cihazların tümüne uygun otomatik ayarlı arayüz tasarımı (Responsive Tasarım)
• Kullanıcı yetkilerine bağlı dinamik sorgu arayüzleri, kural tanımlı veri girişi ve güncelleme fonksiyonları
• Tercihe bağlı farklı dil ve görüntü stili desteği
• Eklenti gerektirmeden sayısal arazi modeli ile küresel görünüm, 3 boyutlu objeleri görüntüleme

 

Detaylı bilgi

 Kurumsal CBS Entegre Mobil Harita Yazılımı

ODAGIS+ Mobil

ODAGIS+ Web arayüzü "dinamik/responsive" tasarıma sahip olduğu için tablet ve akıllı telefon gibi mobil cihazlarda da başarıyla görüntülenebilmektedir.
Fakat web arayüzü optimize edilerek farklı mobil arayüz tekrar tasarlanmış ve kullanıma sunulmuştur. Webdeki tüm fonksiyonellik online mobil arayüzde aynen sunulmaktadır.

Detaylı bilgi


 Kurumsal CBS Web Harita Portal Yazılımı

ODAGIS+ Atlas

ODAGIS+ masaüstü CBS yazılımında hazırlanan haritaların aynı görsellikte ve hızlı bir şekilde kurum dışı kullanıcılara(public) güvenli bir şekilde açılmasını sağlayan bir yazılımıdır. Özellikle şehir rehberi, kurumsal harita servisleri vb ihtiyaçlar için tasarlanmış, yüksek performanslı, yüksek güvenlikli, kullanışı kolay ve fonksiyonel ara yüzler sunulmaktadır.
Harita yayınlarının yanı sıra sisteme gömülü İş Zekası(BI) arayüzü standart “tablo, grafik ve tematik haritalar” olarak bir karar destek sistemi formatında kullanıcılara sunulmaktadır. Ürünün öne çıkan özellikleri şunlardır:
• Masaüstü web, mobil cihazların tümüne uygun otomatik ayarlı arayüz tasarımı (Responsive Tasarım)
• Yüksek görüntüleme ve sorgu performansı
• Yüksek güvenlikli altyapı
• Yönetim Panelinden yeni harita, sorgu, grafik ekleme desteği

Detaylı bilgi

 Kurumsal CBS Entegre Saha Mobil Harita Yazılımı

ODAGIS+ SahaMobil

ODAGIS+ SahaMobil android işletim sistemi üzerinde geliştirilen Google Play de yayınlanan Odakent AŞ ye ait bir sahadan veri toplama/güncelleme uygulamasıdır. Uygulama React Native yazılımı ile geliştirilmiş olup hibrit(online/offline senkronize) çalışabilmektedir.  Bu uygulamaya sahip olan kurumlar kurumsal CBS leri üzerinde Admin Panel yardımıyla iş ve ekipleri oluşturabilmekte, işleri ekiplere merkezden otomatik olarak yönlendirebilmektedir. Sisteme kayıtlı kullanıcılar iş kapsamında kendi mobil cihazına gelen iş emirlerini saha ölçümleri şeklinde nokta, çizgi, poligon katmanlara işleyebilmekte ve bu verileri tekrar merkezi veritabanına gönderebilmektedir.

Detaylı bilgiBütünleşik İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi

ODA-KEYS

Odakent’in geliştirdiği Coğrafi İlişkisel Veritabanı Yönetim sistemidir.  ODAGIS+ çözümünün en önemli özelliği gelişmiş CBS tabanlı bir altyapıya sahip olmasının yanı sıra, arka planda üzerinde çalıştığı güçlü bir “Kent, Altyapı ve Çevre- Entegre Yönetim Sistemi”nin bulunmasıdır. Bu sistem bünyesinde geliştirilen ve veritabanı üzerinde çalışan C tabanlı bir eklenti(extension) sayesinde farklı masaüstü (CAD/ CBS), web ve mobil yazılımları bir arada çalıştırabilme yeteneğine sahiptir.

  


Bu sistem, yıllar içerisinde gerçek kurumsal tecrübelerle oluşturulmuş, sınanmış “Açık, Modüler, Yüksek Güvenlikli, Bütünleşik, Esnek, Ölçeklenebilir” bir sistem olup ödüllü bir tasarıma sahiptir. Sistemin en önemli özelliği biri güçlü bir coğrafi adres bilgi sistemine sahip olması ve kurumun müşteri bilgi sistemi ve diğer bilgi sistemleri ile entegre çalışabilmesidir.

Detaylı bilgi

[2] ODAERP+ ÇÖZÜM PAKETİ 

Web Tabanlı İş Uygulamaları:

- Pratik Geliştirme Araçları
Web uygulamalarını oluşturma veya düzenleme, web tarayıcısından sürükle bırak teknikleri ile ya da basit ayar ekranları ile gerçekleştirilmektedir. Standart dışı farklı tasarlanmış arayüzlerden kaynaklanan kullanım zorlukları ortadan kaldırılmaktadır.


- İnsan Kaynağını Daha İyi Kullanma İmkanı
Mevcut görünümler üzerinde özelleştirmeler yapmak için Yazılımcıya bağımlı kalınmadan; uygulamaların tasarım, geliştirme, bakım ve destek faaliyetlerini, uzman yazılımcı dışında alan/saha uzmanların da yürütebilmesi sağlanmaktadır.


 

- Yüksek Güvenlik
Açık Web Uygulama Güvenliği Projesi (OWASP) tarafından listelenen Enjeksiyon Kusurları, Çapraz Site Komut Dosyası (XSS), Güvenli Olmayan Kriptografik Depolama, Güvenli Olmayan İletişim, URL Erişimini Kısıtlama Başarısızlığı vb. web uygulamaları için en yaygın güvenlik açıklarını önleyecek bir şekilde tasarlanmıştır

- CBS / Akıllı Harita Entegrasyonu
ODAGIS+ Masaüstü, Web/Mobil kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi platformu ile tam entegre bir çözümle çalışma ortamı sunulmaktadır.

- Kullanıcı Dostu Arayüzler
Yazılım geliştirme, mevcut yazılımların bakımı ve entegrasyonundan sorumlu birimlerin yöneticileri, proje yöneticileri, yazılımcılar ve teknik personeller için oldukça pratik ve kullanışlı arayüzler sunulmaktadır.

- Yüksek Kalite, Düşük Maliyet
Hızlı Web Uygulaması Geliştirme çözümü ile bağımlılıkları ve maliyetleri azaltan, yüksek kalite ve sürdürülebilirliği sağlayan ideal bir çözümdür.

 Su Kayıpları Yönetim Sistemi Yazılımı

ODA+ SuKYS

ODA+ SuKYS web tabanlı olarak geliştirilen Su Kayıpları Yönetim Sistemi uygulamasıdır. Bu uygulamaya sahip olan kurumlar kurumsal CBS leri üzerinde Admin Panel yardımıyla CBS, Abone, SCADA ve Arıza Takip veritabanlarının birbirleriyle eşzamanlı çalışmasını sağlayarak, içmesuyu kayıplarını izleyebilmekte ve karar destek sistemi olarak kullanabilmektedir.

Detaylı bilgi Mekansal Varlık Yönetim Sistemi Yazılımı

ODA+ MVYS Takip modülü web tabanlı olarak geliştirilen Mekansal Varlık Yönetim Sistemi uygulamasıdır. Bu uygulamaya sahip olan kurumlar kurumsal CBS leri ile tam entegre olarak tüm gayrimenkul varlıklarının bir sistem dahilinde mekansal envanterini çıkarabilmekte, bakım onarım gibi süreçlerini kolaylıkla takip edebilmekte, yönetebilmektedir.

Detaylı bilgi


 İşsonu Projeleri Yönetim Sistemi Yazılımı

ODA+ İPYS

ODA+ İşsonu Projeleri Yönetim Sistemi modülü web tabanlı olarak geliştirilen İşsonu/AsBuilt Projeleri Yönetim Sistemi uygulamasıdır. Bu uygulamaya sahip olan kurumlar kurumsal CBS leri ile tam entegre olarak işsonu projelerini üreten Yüklenici tarafından sisteme girilmesi, kurum tarafında İnşaat, Harita ve CBS ekiplerince kontrolü süreçlerini güvenlikli  şekilde yöneten bir izleme sistemi yazılımıdır.

 İş ve Ekip Yönetim Sistemi Yazılımı

ODA+ İEYS

ODA+ İEYS  modülü web tabanlı olarak geliştirilen kurumsal İş ve Ekip Yönetim Sistemi uygulamasıdır. Bu uygulamaya sahip olan kurumlar kurumsal CBS leri ile tam entegre olarak sahada bulunan ekiplerini ve yürütülen işleri mekansal olarak izleyebilmekte, ilgili birimlere eş zamanlı olarak bu bilgileri sunabilmektedir.

[3] ODAPLAN+ ÇÖZÜM PAKETİ

Planlama, Projelendirme, Modelleme ve Simülasyon Yazılımları
sizin için geliştiriliyor...

Planlama ve Projelendirme sektöründe çalışan teknik personelin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmektedir. Açık kaynak kodlu QGIS yazılımı üzerinde çalışan oldukça güçlü veri girişi, güncelleme, analiz ve raporlama araçlarını içeren bir çözüm paketidir.

Çözüm paketinin içerisinde
- İçmesuyu Hidrolik ve Su Kalitesi Modellemesi (EPANET)
- Atıksu, Yağmursuyu Hidrolik ve Hidrolojik Modelleme (SWMM)
modüllerinin yer alması planlanmaktadır.

Detaylı bilgi için