ODAGIS+ yazılımı coğrafi veritabanı merkezli entegre bir coğrafi bilgi sistemi(CBS) yazılımıdır. Bu yazılım temel olarak yeryüzündeki gerçek objeleri bilgisayar ortamında coğrafi bilgi sistemi tabakaları bazında organize etmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle her türlü planlama, inşaat, işletme ve acil durum yönetimi çalışmalarının daha hızlı, kaliteli ve sürdürülebilir bir şekilde yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca her türlü mühendislik çalışmasının temeli olan haritalar kategorik şekilde düzenlenerek, kullanıcıların farklı tarih ve ölçeklerdeki haritalara kolaylıkla ulaşması sağlanmaktadır. Böylelikle kurum ve kuruluşların planlama/projelendirme birimleri doğrudan Coğrafi Bilgi Sistemi kullanıcısı haline getirilmektedir.

ODAGIS+ Yönetici arayüzünde oluşturulan CBS kategorilerileri, kullanıcı arayüzünde yapılan yetkilendirmelere göre kategori ve tabakalar bazında online görüntülenebilmektedir.


Coğrafi tabakaların görüntülendiği arayüzde sağ klik menüleri kullanılmaktadır. Sağ klik menüleri kategori ve tabakaların üzerinde farklılıklar göstermektedir. Kategori klasörlerinin üzerinde sağ klik yapıldığında açılan menüde aşağıda görülen komutlar bulunmaktadır. 


 • Zoom To Group : Grup objelerini ekrana sığdıracak şekilde gösterir.

 • Add Group : Yeni bir grup klasörü ekler.

 • Rename Group : Grup adını yeniden adlandırır.

 • Set Group CRS : Grubu oluşturan tabakaların tümünün KRS ni yeniden ayarlar.

 • Remove Group : Seçilen grubu kaldırır.

Tabakaların üzerinde sağ klik yapıldığında açılan menüde ise aşağıdaki komutlar bulunmaktadır. 


 • Zoom To Layer : Tabaka objelerini ekrana sığdıracak şekilde gösterir.

 • Remove ayer : Seçilen tabakayı kaldırır.

 • Duplicate Layer: Seçilen tabakanın aynısını kopyalayıp, farklı ayarlar yapılması için hazır eder.

 • Rename Layer: Tabaka adını yeniden adlandırır.

 • Move to Top-level : Seçilen tabakayı en üste çıkarır.

 • Layer Order : Seçilen tabakanın görüntülenme sırasını ayarlamaya yarar.

 • Özellikler : Tabakanın Genel, Stil, Etiket, 

 • Öznitelik tablosu aç : Tabakaya ait sözel bilgileri tablosal formatta topluca gösterir.

 • Farklı kaydet : Tabakayı farklı geometri dosya formatlarında(shp, dxf, dgn vb.) kaydeder.

 • Show Count : Tabakaya ait objelerin sayısı, uzunluğu ve alanını hesaplatır.

 • Filter : Yazılacak sorgularla tabakanın filtrelenmesini sağlar.

 • Öngörünüşte göster : Seçilen tabakanın ön görünüşte gösterilmesini sağlar.

 • Set Layer Scale Visibility : Tabakanın ekranda hangi ekran ölçeğinde görüneceğini ayarlar.

 • Set Layer CRS : Tabakanın  KRS ni yeniden ayarlar.

 • Dışa Aktar : Tabakayı farklı bir formatta dışarıya aktarır.

Şeffaflık Ayarları:

Harita veya Otoharita arayüzünde herhangi bir vektör harita seçildiğinde alt bölümde "Şeffaflık" ayarı görüntülenmektedir. Şeffaflık ayarı, kaydırma çubuğu ile 0-100 arasında bir değer verilerek yapılmaktadır.

Görünümler
1 Toplam görüntülenme
1 Üye Görüntüleme
0 Herkese Açık Görüşler
İşlemler
0 Beğeniler
0 Beğenilmeyenler
0 Yorumlar
Sosyal Ağlarda Paylaş
Bağlantı Paylaş
Posta ile paylaş

Lütfen giriş bunu paylaşmak için webpage eposta ile.

Değerlendirme
0 0