Coğrafi Bilgi Sistemlerinde veri üretimi ve güncelleme fonksiyonları büyük bir önem taşımaktadır. Ancak Coğrafi Bilgi Sistemlerinin en büyük faydası, üretilen bu "akıllı" bilgilerle yapılan coğrafi analizler ve değerlendirmeler sonucu ortaya çıkmaktadır. Böylelikle CBS leri bir karar-destek mekanizması olarak, karar oluşturma süreçlerinde kullanılabilmektedir.     Temel CBS Analiz araçları olarak İzleme(Tracing) ve Tampon Bölge Analizleri bulunmaktadır:

     İZLEME ANALİZİ:
    ODAGIS+ İzleme Analizleri aşağıda gösterilen 4 farklı şekilde yapılabilmektedir:

    1. Yukarı Akım(Memba) Analizi:
    Yukarı akım analizi (upstream/memba) özellikle atıksu/yağmursuyu gibi eğime bağlı (cazibeli) akışa sahip boru hatlarında yapılmaktadır. Tıklanan nokta veya çizgi objelerden yukarı doğru olan bağlantılı objeler seçilerek analiz sonucunu veren yeni bir tabaka oluşturulur ve farklı bir renkle gösterilir.

    Bu analiz çizgisel coğrafi tabaka üzerindeki hatların belirli bir noktasından başlangıç(memba) veya bitiş (mansap) yönüne doğru akışı belirlememeye yaramaktadır.

     Lütfen uygulayın

    1- Yukarı Akım (Başlangıç/Memba akış yönü) işaretlenip, "Göster" butonuna basılarak analizin başlatılacağı obje seçildikten sonra aşağıda görülen aktif renkte otomatik olarak seçilen akış yönüne doğru izleme çizgisi oluşturulur

    2- Sonuçlar aynı zamanda tablo şeklinde görüntülenecektir. 

    "Temizle" butonu izleme çizgisinin ekrandan temizlenmesini sağlamaktadır. "Bağlantılı Objeleri" göster kutusu işaretlendiğinde daha önceden ODAGIS+Yönetici Panelinden ön ayarları yapılan bağlantılı objeler de analiz sonucuna dahil edilecektir.


    2. Aşağı Akım Analizi:

    Aşağı akım analizi (downstream/mansap) özellikle atıksu/yağmursuyu gibi eğime bağlı (cazibeli) akışa sahip boru hatlarında yapılmaktadır. Tıklanan nokta veya çizgi objelerden aşağı doğru olan bağlantılı objeler seçilerek analiz sonucunu veren yeni bir tabaka oluşturulur ve farklı bir renkle gösterilir.

     Lütfen uygulayın

    1- Aşağı Akım (Bitiş/Mansap akış yönü) işaretlenip, "Göster" butonuna basılarak analizin başlatılacağı obje seçildikten sonra aşağıda görülen aktif renkte otomatik olarak seçilen akış yönüne doğru izleme çizgisi oluşturulur. 

    2- Sonuçlar aynı zamanda tablo şeklinde görüntülenecektir. 

    "Temizle" butonu izleme çizgisinin ekrandan temizlenmesini sağlamaktadır. "Linkli objeleri göster" kutusu işaretlendiğinde daha önceden ODAGIS+Yönetici Panelinden ön ayarları yapılan bağlantılı objeler de analiz sonucuna dahil edilecektir.

    3. Şebeke İzole Bölge Analizi:

    İzole bölge analizi yalnızca İçmesuyu, doğalgaz gibi basınçlı boru sistemlerinde uygulanabilmektedir. Atıksu ve yağmursuyu şebekelerinde kullanılamamaktadır. Tıklanan nokta veya çizgi objelerde bir arıza olması durumunda hangi nokta objeleri(vana) kapatıp en dar bölgenin nasıl izole edileceği gösterilir. Aynı zamanda  analiz sonucunu veren bağlantılı objeler seçilerek yeni bir tabaka oluşturulur ve farklı bir renkle gösterilir. 

      Lütfen uygulayın

    1- "Şebeke izole bölge" seçeneği işaretlenip , "Göster" butonuna basılarak analizin başlatılacağı obje seçildikten sonra aktif renkte otomatik olarak seçilen izole bölgeye ait objeler oluşturulur. 

    2- Sonuçlar aynı zamanda tablo şeklinde görüntülenecektir. 

    "Temizle" butonu izleme çizgisinin ekrandan temizlenmesini sağlamaktadır. "Linkli objeleri göster" kutusu işaretlendiğinde daha önceden ODAGIS+Yönetici Panelinden ön ayarları yapılan bağlantılı objeler de analiz sonucuna dahil edilecektir.

    4. Besleme Bölgesi Analizi:

    Besleme bölgesi analizi  daha çok İçmesuyu, doğalgaz gibi basınçlı boru sistemlerinde depo veya regülatörden beslenen hatları göstermek için yapılmaktadır.  Tıklanan nokta veya çizgi objelerden beslenen bölgedeki bağlantılı objeler seçilerek yeni bir tabaka oluşturulur ve farklı bir renkle gösterilir. 

     Lütfen uygulayın

    1- "Besleme bölgesi" seçeneği işaretlenip , "Göster" butonuna basılarak analizin başlatılacağı obje seçildikten sonra aktif renkte otomatik olarak seçilen izole bölgeye ait objeler oluşturulur. 

    2- Sonuçlar aynı zamanda tablo şeklinde görüntülenecektir. 

    "Temizle" butonu izleme çizgisinin ekrandan temizlenmesini sağlamaktadır. "Linkli objeleri göster" kutusu işaretlendiğinde daha önceden ODAGIS+Yönetici Panelinden ön ayarları yapılan bağlantılı objeler de analiz sonucuna dahil edilecektir.

      TAMPON BÖLGE ANALİZİ:

    Tampon Bölge(Buffer) analizleri ile nokta, çizgi ve poligon objelerden belirli bir mesafede tampon bölge üretip bu bölge içinde kalan objeler tespit edilebilmektedir.  

     Lütfen uygulayın

    1- Tampon bölge mesafesi girilir. 

    2- Seçim modu ( içindeki, değen ve içindekiler, değen objeler) belirlendikten sonra sonrasında tampon bölge içerisinde kalan "Seçilecek Obje tabakası" seçilir.

    3- "Göster" butonuna basılarak tampon oluşturulacak obje seçilir.

    4- Analiz sonucu tampon bölge sınırı ve içinde kalan objeler harita ekranında ayrı ayrı gösterilir.

    "Temizle" butonu izleme çizgisinin ekrandan temizlenmesini sağlamaktadır. 

    Görünümler
    1 Toplam görüntülenme
    1 Üye Görüntüleme
    0 Herkese Açık Görüşler
    İşlemler
    0 Beğeniler
    0 Beğenilmeyenler
    0 Yorumlar
    Sosyal Ağlarda Paylaş
    Bağlantı Paylaş
    Posta ile paylaş

    Lütfen giriş bunu paylaşmak için webpage eposta ile.

    Değerlendirme
    0 0