Nokta Editörü sahada ölçümle elde edilen nokta koordinatlarını harita kanavası üzerinde göstermede ve bu koordinatlardan nokta objeler elde etmede kullanılmaktadır. Bu araç özellikle Haritacılar için sahada ölçüm yaptıkları noktaların harita üzerinde gösterimi açısından büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Benzer şekilde mevcut Coğrafi Bilgi Sistemindeki objelere ait kot ve koordinatlar da dışarı aktarılabilmektedir.

Koordinat değerlerinin harita kanavasına aktarılması tek tek değer girerek veya topluca ölçüm dosyaları(csv, xlsx, txt, ncn vb.) ile yapılabilmektedir. Bunun dışında ekrana tıklanan noktanın koordinatını da listeye eklemek mümkün olmaktadır.

İstenildiği takdirde haritada bulunan herhangi bir objeye tıklandığında tüm köşe noktaları da otomatik olarak listeye eklenebilmektedir.

Nokta editörünün sağ alt köşesindeki "nokta oluştur" butonuna tıklayarak editör listesindeki tüm X,Y koordinatlarından nokta objeleri oluşturulabilmektedir. Oluşturulan nokta tabakası ise istenilen formatta dışarı aktarılabilmektedir.


Nokta editörünün orta kısmında yer alan "İşlem aracı" ile listedeki koordinatlar veya kot değerlerine topluca ekleme, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri yapılabilmektedir. Örneğin Z (etiket) değerlerine 30m ekleyerek toplu düzlem düzeltmeleri yapılabilmektedir.