ODAGIS+QGIS

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Birbiri ile alakalı iki farklı katmanı birbiriyle ilişkilendirip, bilgi aldığımızda tek bilgi kartında iki objeye ait bilgileri nasıl görüntüleyebiliriz?

Avatar
Oda Admin

Örnek olarak İçmesuyu Depo katmanı hem Nokta, hem de Poligon olarak sistemimizde mevcut. Nokta katmana tıklayınca daha detaylı bilgilerin tutulduğu poligon içmesuyu depo katmanındaki bilgileri nasıl görüntüleriz? Benzer şekilde Bina katmanına tıkladığımızda abone veritabanındaki farklı bir tablodan istediğimiz bilgileri nasıl görüntüleyebiliriz?

Avatar
Discard
1 Answer
0
Avatar
Oda Admin
Best Answer

1- Admin Panel Arayüzünden iki farklı katman için arka planda ana tabloda tesis_id sütunu oluşturulup, referans tablonın id(mslink) si ile  tablosal ilişki kurulmalıdır.

2- Bilgi alma tetikleyici ayarlarını yapılması gerekmektedir.

3- ODAGIS+ kullanıcı arayüzünden Editör > İlişkilendir komutuyla ilişkilendirme yapıldıktan sonra ana tabloda(katman) ilişkilendirilen objeden bilgi alındığında artık referans tablo(katmana) ait istenilen bilgiler ana katmanda ek grup veya ayrı tabda görüntülenebilir.

Örnek uygulama:

1- ODAGIS+ Admin Panel > ODAGIS+ > Katmanlar :

İçmesuyu Nokta tablosunda Depo Id sütunu oluştur.  


2- ODAGIS+ Admin Panel > Ayarlar > Network Analiz Ayarları > İlişkisel Güncelle : 
            Ana Katman/sütun            : İçmesuyu Nokta / Depo Id
            Referans Katman/sütun   : İçmesuyu Depolar / mslink     

seçilip Kaydet butonuna basılır. Aşağıdaki listede ilişki adı görülür.


3- ODAGIS+ Admin Panel >Veritabanı Paneli > Tetikleyiciler > Bilgi :

 - Veritabanı 1 >  Mevcut Veritabanı > İçmesuyu Nokta [Depo Id]

 - Veritabanı 2 >  Mevcut Veritabanı > İçmesuyu Depolar [mslink]   seçilir. Sonrasında aynı tabloda görüntülenmesi istenen sütun adları işaretlenir.

Tetikleyiciye isim verilip, görüntüleme şekli Ek (grup kutusu) veya sayfa(tab) seçilir ve Kaydet butonuna basılır. 

Oluşturulan tetikleyici hemen aşağıdaki seçme kutusuna eklenmiş olur. İleride istenirse bu tetikleyici silme işlemi de aynı yerden yapılabilir.


4- ODAGIS+ Masaüstü > Editör > :

İçmesuyu Nokta (ana katman) seçme kutusundan seçilip aktif katman yapılır.

- Düzenle > İlişkilendir komut düğmesine basılıp önce İçmesuyu Nokta(ana katman) objesine sonra İçmesuyu Depolar(Referans katman) objesine tıklanıp, boşa tıklandıktan sonra işlem tamamlanmış olur. 


İlişkilendirme işlemi yapılırken İlk obje ve 2. objeye tıklandığında renk değişimi(sarı vb) olduğunda seçim yapılmış olur, aksi takdirde tekrar deneyiniz. Rahat seçim yapmak için diğer katmanları kapatmanız tavsiye edilmektedir.
5- İçmesuyu Nokta (ana katman) dan bilgi alındığında İçmesuyu Depolar (referans katman) katmanından istenen bilgiler aynı bilgi kartında birlikte görüntülenir.