Yönetici arayüzünden grafik oluşturarak masaüstü, web ve mobil arayüzlerde bu kaydedilmiş grafikleri yetki verilen kullanıcılara yayınlamak mümkün olmaktadır.

 Lütfen uygulayın

1- Sağ bölümde "Grafik Oluştur" tabında öncelikle grafik  oluşturulmak istenen kategori (soldaki "Kategorisine göre Grafikler" tabında) ve veritabanını seçin.

2- Sonrasında Y sutunu olarak bir Coğrafi tabakayı(tablo) seçin ve hemen sağında bu tabakaya ait Y sütunu ve X ekseninin alt kısımında X sütünunu seçin. 

3- Yatay (X) sütünunda daha çok sözel bilgi içeren ilçe adı, malzeme, çap vb. sütunlar seçin.

4- Düşey (Y) sütünunda ise daha çok rakamsal adet veya uzunluk değerlerini içeren sütunları seçin. Y sütununda herhangi bir sütun seçilmezse otomatik olarak "adet" bilgisi seçilmiş kabul edilecektir.

5- Alt bölümde X ve Y sütün adları ile üstte Grafik Başlığını yazın.

6- Gerek duyulması durumunda filtreleme amacıyla min ve max tarih aralıkları veya son x gün seçimi yapın.

7- "Grafik Oluştur" butonuna basılıp isim verilerek o tabaka ile ilgili grafik oluşturun.


Grafik oluşturulmadan önce istenildiği takdirde "Yinele" butonuna basılarak grafiği oluşturacak SQL görüntülenebilir ve sql ifadesi elle düzenlenerek daha farklı bir grafik de oluşturulabilir.

Oluşturulan her bir grafik soldaki listeden seçilerek sağdaki "Grafik Önizleme" tabında görüntülenebilir.


 Tablosal Görünümlü 

 Lütfen uygulayın

1- Sağ bölümde "Grafik Oluştur" tabında öncelikle grafik  oluşturulmak istenen kategoriyi (soldaki "Kategorisine göre Grafikler" tabında) ve veritabanını seçin. 

2- "Tablo Sql" işaret kutusunu işaretleyerek X ve Y sütun seçimleri pasif hale getirin. 

3- Sadece Grafiğe Başlığı yazılarak "Rapor Sql" bölmesine özel hazırlanmış SQL sorgu ifadesini yazın. 

4- "Grafik Oluştur" butonuna basılarak grafiği oluşturun.Örnek SQL :

SELECT k.mslink AS "NO",

k.isim AS "icmesuyu_depolar İSMİ",

k.name AS "icmesuyu_depolar ADI1",

ilc.ilce_adi AS "CBS İLÇE",

mah.mahalle_adi AS "CBS MAHALLE",

CASE

WHEN k.tasinmazrefno > 0 THEN 'KESKİ'::text

ELSE 'KESKİ DEĞİL'::text

END AS "MÜLKİYET",

tilce.wfs_ad AS "TKGM İLÇE",

ngmhl.name AS "TKGM MAHALLE",

tkgm.wfs_adano AS "ADA NO",

tkgm.wfs_parselno AS "PARSEL NO",

k.tkgmtasinmazref AS "PARSEL REF NO"

FROM icmesuyu_depolar k

JOIN ilceler ilc ON k.ilce_kodu = ilc.mslink

JOIN mahalle mah ON k.mahalle_kodu = mah.mslink::numeric

LEFT JOIN kurumsal_tasinmaz kurtas ON k.tasinmazrefno::numeric = kurtas.tkgmtasinmazref

LEFT JOIN tkgm_parsel tkgm ON tkgm.mslink = k.tkgmtasinmazref

LEFT JOIN tkgm_ng_mahalle ngmhl ON tkgm.wfs_tapumahalleref = ngmhl.takpasid

LEFT JOIN tkgm_ilceler tilce ON ngmhl.parentid = tilce.ilcekimlikno

ORDER BY k.mslink


Görünümler
1 Toplam görüntülenme
1 Üye Görüntüleme
0 Herkese Açık Görüşler
İşlemler
0 Beğeniler
0 Beğenilmeyenler
0 Yorumlar
Sosyal Ağlarda Paylaş
Bağlantı Paylaş
Posta ile paylaş

Lütfen giriş bunu paylaşmak için webpage eposta ile.

Değerlendirme
0 0