Seçmeli Sorgu Ayarları

Birbirleri ile ilişkili tablolar için ilişkisel sorgular oluşturma sihirbazıdır. Bu arayüzde iki farklı tasarım sihirbazı mevcuttur. 

Seçmeli Sorgu oluşturmada birden çok tablo üzerinden otomatik olarak birbirini tetikleyen sorgular oluşturmaktadır. 

- Bunun için ilk ön koşul  Tablo/Tabakalarda birbiriyle ilişkili sütunların mutlaka olması ve bu sütunların ilişkiye uygun şekilde doldurulmuş olması gerekmektedir.

Örnek; "Sokak" tablosunda mahalle_kodu ve ilce_kodu sütunları; "Mahalle" tablosunda ilce_kodu sütunları olmalı ve Spatial İlişki kurularak "Spatial Update" işlemi ile bu sütunlar doldurulmalıdır.

- İkinci ön koşul ise Coğrafi Tabaka üzerinde ilgili  Tablo/Tabakalar ile  mutlaka "Tablosal İlişkilendirme" işlemleri yapılmasıdır. Bakınız Tablosal ve Konumsal İlişkilendirmeler

 TASARIM 1- Birden Çok Tablodan Sorgu Oluşturma:

Birinci tasarım şeklinde birbirleri ile ortak kolonları bulunan tablolar (il, ilçe, mahalle, cadde/sokak gibi) eşleştirilerek sağ kısımdaki ön izleme bölümünde görüldüğü gibi birbirleri ile ilişkili seçme kutularından meydana gelen bir sorgu oluşturulmaktadır.

 Lütfen uygulayın

Birden çok tablodan Seçmeli Sorgu oluşturma işleminde tablo seçimi en kapsayıcı(büyük alan içeren) tablo/tabakadan iç tablo/tabakalara doğru gerçekleştirilir: İlçe > Mahalle > Sokak> Kapı No  gibi.

1- İlk Tabaka ve seçme kutusunda görüntülenecek sütunu seçilip sağ alttaki  " >> " butonuna basın.

2- Tablonun sağdaki bölüme geçtiğini görün ve Ön izleme panelinde seçme kutusu doldurulmuş bir şekilde görüntüleyin.

3- Önceden ilişkilendirilmiş ikinci tablo ve seçme kutusunda görüntülenecek sütunu seçildikten sonra sağ alttaki  " >> " butonuna basın.

4- Bu arada iki tablo arasındaki ilişkiyi sağlayacak sütunların otomatik olarak seçildiğini görün.


5-  Ön izleme panelinde seçme kutusunu doldurulmuş bir şekilde görüntüleyin.


6- Oluşturulan sorguya bir isim verilip kaydettikten sonra kullanıcılara açın. TASARIM2- Tek Tablodan Sorgu Oluşturma:

İkinci tasarım arayüzünde, tek bir tablo üzerinde sütun veya sütunlara ait bilgilerin sorgulanmasını sağlayan sorgular oluşturulabilmektedir. 


Oluşturulan sorgular "Sorgu Listesi" bölümünde listelenmektedir. Bu sorguların sıralaması sürükleyip bırakılarak değiştirilebilmektedir. Alt bölümdeki butonlarla oluşturulan sorguların adı değiştirilebilmekte ya da silinebilmektedir.

Seçmeli Sorgu oluşturma işleminde tek tablo üzerinden otomatik olarak birbirini tetiklemeli sorgu oluşturmak da mümkündür. Bunun için ilk ön koşul  "Liste Tablo" larda birbiriyle ilişkili sütunların mutlaka olması ve bu sütunların ilişkiye uygun şekilde doldurulmasıdır. İkinci ön koşul ise Coğrafi Tabaka üzerinde ilgili Liste Tablolar ile  "Tablosal İlişkilendirme" işlemleri yapılmasıdır. 

 

 Lütfen uygulayın

1. "Bina" tablosunda "Kategori", "Alt Kategori", "En Alt Kategori" sütunları oluşturun. 

2. Bu sütun isimlerine sahip "Liste Tablo" ları oluşturun. 

3. Sütun isimleri ile Liste Tablolar arasında "Tablosal İlişki" kurun.